لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴۰ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
مدل سه‌مرحله‌ای واکنش‌‌های پس از رؤیا بر اساس روایت‌های رؤیا در آثار کلاسیک عرفان اسلامیروانشناسی فرهنگیامیرعلی مازندرانی، وحید محمودی
مفهوم سازی های فرهنگی «خشم» در گویش بختیاری منطقه زز و ماهرو بر مبنای زبان شناسی فرهنگیمجله ادبیات و زبانهای محلی ایران زمینخادمی - بختیاری
تحلیل تطبیقی روایت های داستانی کتاب های درسی دوره ابتدایی ایران و ژاپن: رویکرد نشانه معناشناسی، گفتمانیمجله علمی پژوهشی روایت شناسییوران و کریمی
بررسی سیر تحول فرایند نوستالژی در روایتهای کتاب بخوانیم مقطع ابتدایی ایران (مطالعه موردی روایتهای کتاب درسی کلاس چهارم و پنجم) رویکرد نشانه معناشناسی گفتمانی - فرهنگیمجله علمی پژوهشی روایت شناسیکریمی - یوران
چیستی و کارکرد رؤیاها در آثار عرفان اسلامیپژوهشنامه ادیانوحید محمودی و امیرعلی مازندرانی
‘Alī bin al-Ḥusayn’s View on Asceticism: Analysis and ReviewTeosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran IslamVahid Mahmoudi-Maryam Cheraghi
Representation of Dreams in Medieval Sufi Texts: A Qualitative StudyDreaming RepresentationAmir Ali Mazandarani and Vahid Mahmoudi
واکاوی بازگشت قضایای شرطیه به حملیه در یادنامه حکیم پارساسمتملیحه صابری نجف آبادی
واژه بست در زبان های تاتی و تالشی: مطالعه ای رده شناختیزبان شناسی گویش های ایرانیایوب اسماعیل نژاد نودهی - بهروز بختیاری - نرجس بانو صبوری - زهرا ابوالحسنی چیمه
بررسی دیدگاه جنسیت گرایی در فیلم های دو فیلمساز ایرانی تهمینه میلانی و اصغر فرهادی از دیدگاه نشانه شناسی اجتماعیزبان شناسی اجتماعیفاطمه جمشیدی - زهرا ابوالحسنی چیمه
بررسی مقابله ای اصطلاحات حاوی باورها و نشانه های مذهبی در زبان های اسپانیایی و فارسی با رویکرد زبان شناسی انسان شناختیزبان شناختتورج حسامی - آزیتا افراشی - زهرا ابوالحسنی چیمه - بئاتریس رفیعی
بازنمایی نقش های جنسیتی در کتاب های تاریخ دانشگاهی ایران دوره میانه بر مبنای رویکرد و تحلیل گفتمان وندایکنقد و نظریه ادبیمریم طاهرزاده - زهرا ابوالحسنی چیمه - زهیر صیامیان گرجی
بررسی مقابله ای اصطلاحات حاوی اشیاء زبان های اسپانیایی و فارسی با رویکرد زبان شناسی انسان شناختیجستارهای زبانیتورج حسامی - آزیتا افراشی- زهرا ابوالحسنی چیمه - بئاتریس رفیعی
مفهوم سازی های فرهنگی «مرگ» در گویش بختیاری زز و ماهروجستارهای زبانیغلامرضا خادمی - زهرا ابوالحسنی چیمه
بررسی معناداری مفاتح غیب و معرفت‌بخشی آن با رویکردی عرفانیعرفان اسلامیحمیدرضا خادمی - وحید محمودی
بررسی متدلوژیهای آموزشی زبان فرانسه برای دانشجویان ایرانی (رویکرد ارتباطی)پژوهشهای ادب و زبان فرانسهمهری بهرام‌بیگی
نقش تصویر و رنگ آن در کتابهای درسی و دانشگاهی و تاثیر آن در آموزش زبان بیگانهترویج علممهری بهرام‌بیگی
Textes littéraires et documents authentiques : construire l'interculturelle français dans le mondeمهری بهرام‌بیگی
درآمدی بر نقدسخن سمتمهری بهرام‌بیگی
نگاهی به سر فصلهای درسی رشته زبان فرانسه (ادبیات و مترجمی)سخن سمتمهری بهرام‌بیگی