لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳۵ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
بایسته‌های اخلاقی فیلترینگ و پالایش محتوا در فضای مجازی، مجله علمی پژوهشی اخلاق وحیانیاخلاق وحیانیحسینعلی رحمتی- حمید شهریاری
نقد و بررسی چهار تعریف حریم خصوصی از منظر فلسفۀ اخلاق در غربپژوهش های فلسفه کلامیحمید شهریاری
2. حریم خصوصی و جامعه اطلاعاتی، مجله علمی پژوهشی پژوهش‌های فلسفی کلامیپژوهش های فلسفه کلامیحمید حوالی شهریاری
اهدای گامت از منظر اخلاق اسلامی، مجله علمی پژوهشی پایش، 1386، 6 (4)پایشحمید شهریاری
امامت و مشروعیت تبارشناختی: جدال امامیه، زیدیه و معتزلهتاریخ و تمدن اسلامیمحمد احمدی منش
مفهوم عدم در بن لایه های شناختفیلسوف نظر و عمل: ارج نامه استاد دکتر احمد احمدیسیمین عارفی
تجربه تاریخی بومی‌سازی در فلسفه ابن سینا، نمونه پژوهی نظریه علیتدانشگاه علامه طباطباییسیمین عارفی
بررسی فردیّت رمانتیسم در «حرف‎های همسایه»ی نیما با رویکرد سبک‏شناسی انتقادی نویسنده مسئول : نوبخت، محسن ؛پژوهشنامه مکتب های ادبی، بهار 1399، شماره 9محسن نوبخت
بررسی نقش طرح‌وارۀ فرهنگی و طرح‏وارۀ زبانی بر درک خوانداری و شنیداری زبان‌آموزان زبان انگلیسیروان شناسی فرهنگی، پاییز و زمستان 1400-دوره پنجم ، شماره 2محسن نوبخت
تحلیل انتقادی‌ـ ساختاری مقالات حوزۀ تحلیل گفتمان انتقادی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه، زمستان 1400 - شماره 14محسن نوبخت
چند واژه و اصطلاح نظامی در دورۀ قاجارنامۀ فرهنگستان (ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی)عبدالرسول فروتن
پژوهشی در ضرورت تدریس زبان و ادبیات فارسی به دانشجویان مترجمی عربیپژوهش و نگارش کتب دانشگاهیعبدالرسول فروتن
انسجام متن در تعاریف کتاب درسی دانشگاهیپژوهش و نگارش کتاب دانشگاهیسعیده کمائی‌فرد
کاربرد گونه‌شناسی در تعیین اصالت نسخه خطینشریه زبان و ادب پارسی دانشگاه علامه طباطباییسعیده کمائی‌فرد
ابوسعید ابوالخیر در «سخنان و حالات ابوسعید ابوالخیر» و «چشیدن طعم وقت»نامه فرهنگستانسعیده کمائی‌فرد
A canonical correlation analysis of the influence of access to and use of ICT on secondary school students’ academic performanceResearch in Learning TechnologyAli Nouri - Taleb Zandi - Hedayatollah Etemadizade
مدل سه‌مرحله‌ای واکنش‌‌های پس از رؤیا بر اساس روایت‌های رؤیا در آثار کلاسیک عرفان اسلامیروانشناسی فرهنگیامیرعلی مازندرانی، وحید محمودی
مفهوم سازی های فرهنگی «خشم» در گویش بختیاری منطقه زز و ماهرو بر مبنای زبان شناسی فرهنگیمجله ادبیات و زبانهای محلی ایران زمینخادمی، ابوالحسنی و بختیاری
تحلیل تطبیقی روایت های داستانی کتاب های درسی دوره ابتدایی ایران و ژاپن: رویکرد نشانه معناشناسی، گفتمانیمجله علمی پژوهشی روایت شناسییوران، کریمی و ابوالحسنی
بررسی سیر تحول فرایند نوستالژی در روایتهای کتاب بخوانیم مقطع ابتدایی ایران (مطالعه موردی روایتهای کتاب درسی کلاس چهارم و پنجم) رویکرد نشانه معناشناسی گفتمانی - فرهنگیمجله علمی پژوهشی روایت شناسیکریمی، یوران و ابوالحسنی