لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۳۴۲ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
بررسی تغییرات زیست محیطی تالابها و مناطق حفاظت شده با استفاده از تصاویر چند زمانه سنجنده TM ماهواره لندست (مطالعه موردی: تالاب نیریز)محیط شناسیرفیعی یوسف، ملک محمدی بهرام، آبکار علی اکبر، یاوری، احمدرضا، رمضانی مهریان مجید
مکانیابی بهینه دفن پسماند های شهری با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی تجمعی ساده (SAW) در محیط GIS (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویر احمد)محیط شناسیجعفری، حمیدرضا، رفیعی یوسف، رمضانی مهریان مجید، نصیری حسین
مصنوعی آب‌های زیرزمینی با بکارگیری روش‌های تصمیم گیری چند معیاره و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: استان هرمزگان، دشت شمیل و آشکارا)مجله علوم و مهندسی آبخیزداریرمضانی مهریان مجید، ملک محمدی بهرام، جعفری حمیدرضا، رفیعی یوسف
استفاده از منطق فازی در مکانیابی محل‌های تغذیه مصنوعی آبخوان با تلفیق روش‌های AHP و FTOPSISمحیط شناسیرمضانی مهریان مجید، ملک محمدی بهرام، جعفری حمیدرضا، رفیعی یوسف
Pixel-based Site Selection of Local Park Using Integrated Methods of GIS, FTOPSIS and AHPJournal of Advances in Developmental ResearchLotfi, M Ramezani Mehrian, A. Manouchehri & H Ahar
Drinking Water Fluoride and Blood Pressure?An Environmental StudyBiol Trace Elem ResHassan Amini, Seyed Mahmood Taghavi Shahri, Mohamad Amini, Majid Ramezani Mehrian, Yaser Mokhayeri & Masud Yunesian
New landscape ecology approach to the assessment of land degradation (Case study: Lake Urmia basin, Iran)Journal of Research in EcologyMajid Ramezani Mehrian, Ahmad Reza Yavari, Shahrzad Faryadi, Esmaeil Salehi, Raul Ponce Hernandez
Investigating the causality of changes in the landscape pattern of Lake Urmia basin, Iran, using remote sensing and time series analysisEnvironmental Monitoring and AssessmentMajid Ramezani Mehrian, Raul Ponce Hernandez, Ahmad Reza Yavari, Shahrzad Faryadi, Esmaeil Salehi
Site selection for managed aquifer recharge using fuzzy rules: integrating geographical information system (GIS) tools and multi-criteria decision makingHydrogeology JournalMajid Ramezani Mehrian, Bahram Malekmohammadi, Hamid Reza Jafari
The Relationship between the Dark Triad Traits and Subjective and Psychological Well-being among Iranian StudentsInternational Journal of Behavioral SciencesNaser Aghababaei
استعاره و زمانفصلنامه نقد ادبیفواد مولودی. حامد یزدخواستی
«بررسی نحو روایی و مدل کنشگران در روایت اردشیر زاهدی از کودتای 28 مرداد 1332تاریخنگری و تاریخنگاریمهدی رفعتی پناه مهرآبادی
«جایگاه خاندان نایب‌الصدر شیرازی در تحولات فرهنگی و سیاسی دوره‌ی قاجار»جستارهای تاریخیمحمد کشاورز بیضایی؛ رضا معینی رودبالی؛ مهدی رفعتی پناه مهرآبادی؛ محمد کشاورز
تأثیر ساختار مطلقه شبه مدرن دولت پهلوی بر پیدایش بحرانهای محیط زیستی(مطالع موردی آلودگی هوا)فصلنامه تاریخ اسلام و ایران، دانشگاه الزهراءمهدی رفعتی پناه مهرآبادی
«تأثیر سیاست¬های دولت پهلوی بر نهادینه نشدن فرهنگ مشارکت عمومی در عرصه حفاظت محیط زیست(1321-1357)»فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی انجمن ایرانی تاریخمهدی رفعتی پناه مهرآبادی
شاه شجاع کرمانیدایره المعارف بزرگ اسلامیوحید محمودی
Perceptions of Insomnia among an Iranian Population: Causes and ResponsesJournal of Sleep SciencesAmir Ali Mazandarani - Maria E Aguilar Vafaie - Maryam Esmaeilinasab - Hojjatollah Farahani - Janet MY Cheung
Iranians’ beliefs about dreams: Developing and validating the My Beliefs about Dreams Questionnaire.DreamingAA Mazandarani - ME Aguilar Vafaie - GW Domhoff
Reality testing in children with childhood-onset schizophrenia and normal children: A comparison using the Ego Impairment Index on the RorschachIranian journal of psychiatryMR Mohammadi - A Hosseininasab - A Borjali - AA Mazandarani
Content analysis of Iranian college students’ dreams: Comparison with American data.DreamingAA Mazandarani- ME Aguilar Vafaie- GW Domhoff