لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۳۴۲ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
حافظ و خود دیگر: بررسی زبان‌شناختی چندصدایی در تخلص غزلهای حافظجستارهای زبانیزهرا ابوالحسنی چیمه
تالیف کتاب درسی آموزش زبان فارسی با تاکید بر آموزش تلفظمجله پژوهش و نگارش کتب دانشگاهیزهرا ابوالحسنی چیمه
بررسی تطبیقی فرایندهای واژه سازی در دو دهه 1340 و 1370ش در ژانر سیاسی مطبوعاتفصلنامه زبان پژوهیزهرا ابوالحسنی -آتنا پوشنه
ضمایر بازیافتی در زبان فارسیجستارهای زبانیزهرا ابوالحسنی چیمه با همکاری همکاران
تعامل تلفظ و نگارش ارتباط بین مشکلات تلفظی و خطاهای نگارشی فارسی آموزان غیر فارسی زبانجستارهای زبانیزهرا ابوالحسنی چیمه
ارتباط پنهان: بررسی انتقادی گفتمان نامهای تجاری در تبلیغاتنامة فرهنگستانزهرا ابوالحسنی چیمه
. انواع نمود واژگانی در افعال دانشگاه تهرانمجله ادب فارسیزهرا ابوالحسنی چیمه
معیارهای بازشناسی حروف اضافه مرکب از گروههای حرف اضافه ایمجله زبان شناسیزهرا ابوالحسنی چیمه
بررسی کتابهای درسی براساس نظریه هلیدیسخن سمتزهرا ابوالحسنی چیمه
انگاره ایگان در برنامه ریزی درسی و آموزشسخن سمتزهرا ابوالحسنی چیمه
قابلیت فهم واژهسخن سمتزهرا ابوالحسنی چیمه
به سوی انگاره فهم و تولید متن (ترجمه)سخن سمتزهرا ابوالحسنی چیمه
شگردهای زبانی در تبلیغاتنامه فرهنگستانزهرا ابوالحسنی چیمه
تئوریها و تکنیکهای مدل‌سازی پیش‌بینی (تخمین) مکانها و پراکنشهای سایتهای پیش از تاریخی در پهندشتهای باستان‌شناختی با کاربرد GIS و رگرسیون لجستیک مطالعه موردی: حوزه رودخانه گاماساب زاگرس مرکزیمجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهرانکمال الدین نیکنامی- حمید خطیب شهیدی -محمدرضا سعیدی هرسینی
بررسی شیوه تدفین در دوران پارت (۲۴۷ ق. م تا ۲۲۴ م.)مجله تاریخ و علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستانمحمدرضا سعیدی هرسینی
شبیه‌سازی و پیش‌بینی فرایندهای تافانومیک زمین سیماهای فرهنگی بر اساس مدل زنجیره‌ای مارکوف، مطالعه موردی در حوزه رودخانه قرانتو، شهرستان میانه - شمال غرب ایرانمحیط زیستمحمدرضا سعیدی هرسینی
نقش روسیه در جنبش تنباکو،پژوهش در تاریخمحمد احمدی منش
روابط جماعت اسلامی و مسلم لیگ در آستانۀ تاسیس پاکستان (ترجمه)تاریخ پژوهیولی رضا نصر ، محمد احمدی منش
روابط قدرت در خراسان: از ورود اعراب مسلمان تا کشته شدن قتیب بن مسلمتاریخ پژوهیمحمداحمدی منش
زمینه ها و ماهیت بحران در خلافت عباسی در دورۀ خلافت مقتدر(295هـ ـ 320هـ)مطالعات تاریخ اسلام،محمد احمدی منش