لیست مقالات در نشریات

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۳۴۲ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
بررسی دیدگاه جنسیت گرایی در فیلم های دو فیلمساز ایرانی تهمینه میلانی و اصغر فرهادی از دیدگاه نشانه شناسی اجتماعیزبان شناسی اجتماعیفاطمه جمشیدی - زهرا ابوالحسنی چیمه
بررسی مقابله ای اصطلاحات حاوی باورها و نشانه های مذهبی در زبان های اسپانیایی و فارسی با رویکرد زبان شناسی انسان شناختیزبان شناختتورج حسامی - آزیتا افراشی - زهرا ابوالحسنی چیمه - بئاتریس رفیعی
بازنمایی نقش های جنسیتی در کتاب های تاریخ دانشگاهی ایران دوره میانه بر مبنای رویکرد و تحلیل گفتمان وندایکنقد و نظریه ادبیمریم طاهرزاده - زهرا ابوالحسنی چیمه - زهیر صیامیان گرجی
بررسی مقابله ای اصطلاحات حاوی اشیاء زبان های اسپانیایی و فارسی با رویکرد زبان شناسی انسان شناختیجستارهای زبانیتورج حسامی - آزیتا افراشی- زهرا ابوالحسنی چیمه - بئاتریس رفیعی
مفهوم سازی های فرهنگی «مرگ» در گویش بختیاری زز و ماهروجستارهای زبانیغلامرضا خادمی - زهرا ابوالحسنی چیمه
بررسی معناداری مفاتح غیب و معرفت‌بخشی آن با رویکردی عرفانیعرفان اسلامیحمیدرضا خادمی - وحید محمودی
بررسی متدلوژیهای آموزشی زبان فرانسه برای دانشجویان ایرانی (رویکرد ارتباطی)پژوهشهای ادب و زبان فرانسهمهری بهرام‌بیگی
نقش تصویر و رنگ آن در کتابهای درسی و دانشگاهی و تاثیر آن در آموزش زبان بیگانهترویج علممهری بهرام‌بیگی
Textes littéraires et documents authentiques : construire l'interculturelle français dans le mondeمهری بهرام‌بیگی
درآمدی بر نقدسخن سمتمهری بهرام‌بیگی
نگاهی به سر فصلهای درسی رشته زبان فرانسه (ادبیات و مترجمی)سخن سمتمهری بهرام‌بیگی
L'emploi de l'adjectif en Français et en Persan : Une étude comparativeRoshdeمهری بهرام‌بیگی
پیشنهاد چارچوب جهت تدوین کتاب ترجمه متون ساده(از فرانسه به فارسی)پژوهش و نگارش کتب دانشگاهیمهری بهرام‌بیگی
چالشهای موجود در تعیین کیفیت یادگیری زبان فرانسه در نظام آموزش عالی ایراندو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالیمهری بهرام‌بیگی
La compréhension écrite : Une compétence par la perception du texte, l'interprétation du texte et les stratégies de lectureplumeمهری بهرام‌بیگی
Les étudiants iraniens face aux difficultés de la rédaction françaiseplumeمهری بهرام‌بیگی
نیاز سنجی منابع درسی دانشگاهی زبان فرانسه ( در مقطع کارشناسی) و ارزیابی محتوایی کتابهای گروه فرانسه "سمت"پژوهش و نگارش کتب دانشگاهیمهری بهرام‌بیگی
ویژگیهای مطلوب در تدوین سرفصل درسی دانشگاهی با نقد بر سرفصلهای درسی رشته زبان فرانسهپژوهش و نگارش کتب دانشگاهیمهری بهرام‌بیگی
نقد و بررسی کتاب «روش‌شناسی علوم اجتماعی»مجله «پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی» (سال 20، شماره 5)محمدعلی رمضانی
بررسی کارآیی سیاست‌های ساماندهی بی‌خانمان‌ها در ایرانفصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی (دوره 9، شماره 32)محمدعلی رمضانی