لیست مقالات در نشریات

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۳۴۲ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
انتزاع قدرت‌های پادشاه و شکل‌گیری مشروطیت در ایران دوره قاجارمجله جامعه‌شناسی تاریخیمحمدعلی رمضانی
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و شدت جرممجله دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز (ش 29-28)محمدعلی رمضانی
ارزیابی تأثیرات اجتماعی احداث باغ پرندگان تهرانجامعه امروز (فصلنامه تخصصی ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی)محمدعلی رمضانی
روند مواد مخدر در استان آذربایجان غربی و سیاست‌های مبارزه با آن«مجموعه مقالات وضعیت آسیب‌های اجتماعی کشور: استان آذربایجان غربی» (ارائه شده به وزارت کشور)محمدعلی رمضانی
وضعیت اعتیاد در استان بوشهر و نیازهای پیش رو«مجموعه مقالات وضعیت آسیب‌های اجتماعی کشور: استان بوشهر» (ارائه شده به وزارت کشور)محمدعلی رمضانی
سیاستگذاری اعتیاد در استان البرز«مجموعه مقالات وضعیت آسیب‌های اجتماعی کشور: استان البرز» (ارائه شده به وزارت کشور)محمدعلی رمضانی
فرجام شناسی ایرانی در حدیث واره ای پیشگویانه از سده چهارم هجریتاریخ و تمدن اسلامیمحمد احمدی منش
امامت شیعی و مشروعیت تبارشناختیتاریخ و تمدن اسلامیمحمد احمدی منش
تحلیل الگوی پراکنش فضایی شهرها در سواحل شمالی و جنوبی ایرانفصل نامه برنامه ریزی توسعه کالبدیپروانه شاه حسنی
رابطه بین سبک‌های یادگیری حسی – شهودی، دیداری – کلامی با اضطراب رایانهفصلنامه علمی – پژوهشی پژوهشنامه تربیتیطالب زندی - داریوش نوروزی
طراحی عاطفی محیط‌های یادگیری چندرسانه‌ایفصلنامه علمی – ترویجی مدیریت بر آموزش انتظامیطالب زندی - جواد حاتمی
رابطه بین سبک‌های یادگیری فعال– تاملی، گام به گام – کلی با اضطراب رایانهفصلنامه علمی – پژوهشی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتیطالب زندی
تحلیل روش‌شناختی و زمینه اجرایی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشیفصلنامه علمی - پژوهشی فناوری آموزشطالب زندی - یوسف مهدوی نسب - هاشم فردانش
ترکیب عوامل انگیزشی و کنترل ارادی در آموزش الکترونیکی و تأثیر آن بر یادگیری و انگیزشفصلنامه علمی – پژوهشی تدریس پژوهیطالب زندی- جواد حاتمی - هاشم فردانش - ابراهیم طلایی
اثربخشی تلفیق الگوی طراحی انگیزشی کلر با آموزش درس علوم بر هیجان‌های تحصیلیفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش در نظام‌های آموزشیطالب زندی - عدنان حسینی
اثربخشی تلفیق راهبردها و پیام‌های کنترل ارادی با طراحی انگیزشی آموزش الکترونیکی بر بارِشناختی و ابعاد کنترل ارادیدوفصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش‌های آموزش و یادگیریطالب زندی- جواد حاتمی - هاشم فردانش - ابراهیم طلایی
نقش عوامل جمعیت شناختی در استفاده دانش‌آموزان متوسطه از فناوری اطلاعات و ارتباطاتفصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات برنامه درسیعلی نوری - طالب زندی - هدایت اعتمادزاده - راضیه جلیلی - صابر منصوری
حفظ و بهبود محیط زیست در برنامه پنجم (1352-1356) با تکیه بر جنگلها و مراتعفصلنامه تاریخ اسلام ایرانمهدی رفعتی پناه
The Educational Content of the ESP Curriculum at Iran Language Institute: reappraisal at policy, planning, and practice levels.Journal of Foreign Language ResearchAtai, M. R. - Babai, E - Taghaddomi, M. Sh.
Speaking self-assessment: mismatches between learners’ and teachers’ criteria.Language TestingBabai, E. - Taghaddomi, M. Sh. - Pashmforoosh, R