لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۳۴۲ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
بررسیِ تطبیقیِ مضامینِ فرهنگی در کتاب‌های آموزشِ زبانِ فارسیمجله زبان فارسی و گویشهای ایرانیعلی دانشور کیان- مریم حسینی لرگانی-زهرا ابوالحسنی چیمه
نقش مهارت‌های تفکر انتقادی بر مهارت خواندن زبان انگلیسی زبان‌آموزان با رویکرد کاربردشناسیپژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجیزهرا ابوالحسنی چیمه - مهتاب عضدانلو - وحیده شاه حسینی
ویژگی‌های درون‌مقوله‌ای 50 عبارت اصطلاحی زبان فارسیجستارهای زبانیزهرا ابوالحسنی چیمه به همراه کریمی دوستان، روشن و نیاورانی
تحلیل استعاری زبانشناختی بر ضرب المثل های حوزه احساسی خشم در زبانهای فارسی و ترکیفصلنامه ادبیات و زبانهای محلی ایران زمینبهروز ابراهیمی - حیات عامری - زهرا ابوالحسنی چیمه
بررسی رابطه نگرش گویشوران بومی و میزان شدت تهدید زبانی‌شان با استناد به سند اجرایی یونسکوعلم زبانالیناز فرمهینی فراهانی - زهرا ابوالحسنی چیمه
بررسی مقابله ای طرحواره های تصوری در اشعار حافظ و سهرابجستارهای زبانیحیات عامری - سید محمدمهدی سرکشیک زاده مقدس - زهرا ابوالحسنی چیمه
سنجش اعتبار سند اجرایی یونسکو در شناسایی میزان در خطر بودن ده گونه زبانی ایرانیدو فصلنامه پژوهش های زبان شناسی تطبیقی،الیناز فرمهینی فراهانی- زهرا ابوالحسنی چیمه
‌بازیابی راهبردهای ایدئولوژیک در گفتمان کتابهای دانشگاهی، مطالعۀ موردی کتاب‌های تاریخ‌ ایران میانهپژوهش و نگارش کتب دانشگاهیمریم طاهرزاده - زهرا ابوالحسنی چیمه - زهیر صیامیان گرجی
نشانه شناسی نام تجاری کالا و همبستگی آن با ارتباط گیری و اقبال مردم در بازار ایران مطالعه ی موردی: نام تجاری لوکسمجله پژوهش اجتماعیافسانه ارجمندیان - زهرا ابوالحسنی چیمه - آزیتا افراشی
دلالت متن دیداری لوگو از دیدگاه نشانه شناسی بارت - ون لیوون بررسی موردی: خودروهای لوکسمجله جستارهای زبانیافسانه ارجمندیان - زهرا ابوالحسنی چیمه
Postpositions in Mazandarani: Evidence for Generalizing, Historical Harmony and Natural Serialization PrincipleLinguistic JournalZahra Abolhasani
بررسی ادب و بی ادبی کلامی در گفتگوها و گزارشهای ورزشی تلویزیونعلمی و پژوهشی ادب کلامی و اجتماع،زهرا ابوالحسنی چیمه همراه با سوقانی
اثربخشی فعالیتهای راهبردی بر مهارت محاورهای، مطالعه موردی: فارسی آموزان خارج از ایرانفصلنامه هنر زبانزهرا ابوالحسنی چیمه
Book review: Persian in useInternational Journal of Persian LiteratureZahra Abolhasani
An Interview with Pro. SharifianAsian-Pacific Journal of second and Foreign Language EducationZahra Abolhassani
قلب نحوی در گویش لکیمجموعه مقالات گویش های جدیدزهرا ابوالحسنی چیمه با همکاری همکاران
ارزیابی بازنمود فرهنگ در کتاب آموزش زبان فارسی: پیشنهاد انگاره چندصداییمجله علمی پژوهشی نویسه پارسیزهرا ابوالحسنی چیمه -نوشی
گفتمان بینافرهنگی در کتاب فارسی در کاربردمجله علمی پژوهشی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهیزهرا ابوالحسنی چیمه
هویت زبانی - قومی به مثابه هویت ملی (بررسی میزان گرایش به اشکارسازی هویت زبانی ترک زبانان ساکن تهران)ویژه نامه نامه فرهنگستان (زبان ها و گویش های ایرانی)زهرا ابوالحسنی چیمه- ملیحه مالمیر
نقشی یا واژگانی: تحلیلی وزنی-پیوستاری بر مقوله حرف اضافه فارسیمجله پژوهشهای زبانیزهرا ابوالحسنی چیمه