تجربه تاریخی بومی‌سازی در فلسفه ابن سینا، نمونه پژوهی نظریه علیت

نویسندگانسیمین عارفی
نشریهدانشگاه علامه طباطبایی
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۸۸
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله