لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۳۴۲ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
تحلیل های جغرافیایی شبکه شهری ایران،فصلنامه آموزش رشد جغرافیاپروانه شاه حسینی
وقف شناسی جغرافیایی شهر تهران در دوره های قاجار و پهلویفصلنامه تحقیقات جغرافیاییپروانه شاه حسینی
موقوفات شهر تهران، مجله پژوهش های جغرافیاییپژوهش های جغرافیاییپروانه شاه حسینی
ردیابی فرهنگ وقف در تهران از قاجار تاکنونفصلنامه تحقیقات جغرافیاییپروانه شاه حسینی،
علل شکل گیری شهر پاکدشتفصلنامه تحقیقات جغرافیاییرحمت الله فرهودی و پروانه شاه حسینی
سکونتگاه خودرو و امنیت اجتماعی، مورد: شهر پاکدشتمجله جغرافیا و توسعهپروانه شاه حسینی
سنجش تطبیقی وقف در دوره های قاجار و پهلویمجله جغرافیا و توسعهپروانه شاه حسینی
، وقف آموزشی از دیدگاه جغرافیای فرهنگیمجله جغرافیاپروانه شاه حسینی
ابزارهای مطالعاتی در منابع جغرافیاییفصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهیپروانه شاه حسینی
تحلیل شاخص های کیفیت زندگی شهری مورد محله وردآورد منطقه 21 شهر تهران، مجله جغرافیایی آمایش محیطمجله جغرافیایی آمایش محیطپروانه شاه حسینی و هانیه توسلی
تأثیرات متقابل مکان های وقفی و توسعه شهر تهران در دوره قاجاریهفصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامیپروانه شاه حسینی
آسیب شناسی پیاده راه های میدان 15 خرداد و میدان امام حسینجغرافیاپروانه شاه حسینی و مهناز اسماعیلیان طارمی
زنان و وقف(مطالعه موردی شهر تهران در دوره های قجار و پهلوی)فصلنامه جغرافیاپروانه شاه حسینی و هاله معیری
ارزیابی پراکنش ایستگاه‎های آتش نشانی با استفاده از مدل سازی تحلیل شبکه (مطالعه موردی: شهر تهران)مطالعات نواحی شهری کرمانسیده آل محمد، اسماعیل صالحی، مجید رمضانی مهریان
تحلیل فضایی قابلیت پیاده روی (مطالعه موردی: منطقه 6 شهر تهران)نشریه علمی پژوهشی صفهاسماعیل صالحی، سیده آل محمد، مجید رمضانی مهریان
ارزیابی کیفیت سرزمین در مناطق حفاظت شده با استفاده از مدل تخریب (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده توران)مجله پژوهش های محیط زیستحسین سپهر، مجید مخدوم، شهرزاد فریادی، مجید رمضانی مهریان
تعیین آسیب پذیری بوم شناختی مجموعه حفاظت شده توران با ترکیب روش های ماتریس آثار متقابل، فرایند تحلیل سلسله مراتبی و فرایند تحلیل توسعه ایمحیط شناسیشهرزاد فریادی، حسین سپهر، مجید رمضانی مهریان
طراحی شبکه فضای سبز شهری با استفاده از تئوری گراف (مطالعه موردی: منطقه یک تهران)علوم محیطیمجید رمضانی مهریان، شهرزاد فریادی
ارزیابی توزیع مکانی پارک های شهری با استفاده از تحلیل شبکه (مطالعه موردی: شهر تهران )فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت شهریاسماعیل صالحی، مجید رمضانی مهریان، هادی افراسیابی، سید مجید داوودی، رضا بصیری مژدهی
تهیه نقشه های پوشش اراضی به کمک سنجش از دور با استفاده از خوارزمیک درخت تصمیم گیری (مطالعه موردی: پارک ملی و پناهگاه حیات وحش بختگان)مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطیرفیعی یوسف، علوی پناه سید کاظم، ملک محمدی بهرام، رمضانی مهریان مجید، نصیری حسین