بررسی فردیّت رمانتیسم در «حرف‎های همسایه»ی نیما با رویکرد سبک‏شناسی انتقادی نویسنده مسئول : نوبخت، محسن ؛

نویسندگانمحسن نوبخت
نشریهپژوهشنامه مکتب های ادبی، بهار 1399، شماره 9
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشاربهار ۱۳۹۹
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله