شرح عربی غزلی منسوب به مولوی اثر یوسف‌بن حمزۀ ملاطی با مطلع: دوش وقت صبحدم در چرخ پایان یافتم...

نویسندگانعبدالرسول فروتن
نشریهعرفان‌پژوهی در ادبیات (دانشگاه علامه طباطبایی)
شماره صفحات۱۸۳-۲۱۲
شماره مجلد۲
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۴۰۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله