مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱نگرشی بر اثرات نوسانات اقتصادی بر درآمدهای مالیاتی : شواهدی جهت بسط پایه های مالیاتی مصرف محوردکتر ابراهیم رضائی، محمدقاسم رضائیچهارمین کنفرانس سیاستهای مالی و مالیاتی6-11-1389
۲عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در مناطق آزاد ایران با ارائه راه حل بر منطقه آزاد ماکوسپیده شعبانی - دکترحمیدرضا فعالجو - دکتر ابراهیم رضائیاولین کنفرانس ملی اقتصاد – دانشگاه ارومیه3-9-1391
۳الزامات معیشت و توسعه پایدار در نواحی روستایی: مطالعه موردی شمال استان آذربایجانغربیدکتر ابراهیم رضائی - اردشیر یوسف زادهاولین کنفرانس ملی اقتصاد – دانشگاه ارومیه3-3-1391
۴مهمترین عوامل مؤثر بر جذب سپرده های قرض الحسنه در سیستم بانکی ایران: مطالعه موردی شهر ارومیهدکترابراهیم رضائی - شهاب تدین - فرجاد بخشوراولین کنفرانس ملی اقتصاد – دانشگاه ارومیه3-3-1391
۵بررسی رابطه بین ساختار بازار و عملکرد سیستم بانکی: تجربه کشورهای منتخبدکترابراهیم رضائی - محمد رضا سعدیبیستمین کنفرانس سسیاستهای پولی و ارزی:سیاستهای اعتباری والزامات نظام بانکی29-2-1389
۶نگرشی بر تاثیر سیاست پولی از کانال اعتبارات سیستم بانکیدکتر ابراهیم رضائی - زهرا جلیلیبیست ویکمین کنفرانس سسیاستهای پولی و ارزی:سیاستهای اعتباری والزامات نظام بانکی28-2-1390
۷بررسی پویایی و پایداری حساب جاری در اقتصاد ایران:کاربردی از مدلهای مارکف سوئیچینگدکتر ابراهیم رضائی - الهام فتح الهیسومین همایش سراسری اقتصاد، دانشگاه مازندران26-2-1390
۸بررسی عوامل مؤثر بر تسهیلات اعطایی شبکه بانکی ایران با تأکید بر اطلاعات نامتقارنرضا محمدپور - دکتر سید جمال الدین محسنی زنوزی - دکتر ابراهیم رضاییبیست و چهارمین همایش ملی پولی و بانکی25-3-1393
۹پویایی های محیط اقتصاد کلان و شوکهای مالیاتی: رویکرد رگرسیون تعمیم یافته عاملیدکتر ابراهیم رضائی - هادی تجریششمین کنفرانس سیاستهای مالی و مالیاتی21-9-1391
۱۰بررسی پایداری سیاست مالی: شواهدی از اقتصاد کشورهای خاورمیانهدکتر ابراهیم رضائی - رقیه الهوردی زادهششمین کنفرانس سیاستهای مالی و مالیاتی21-9-1391
۱۱نقش ساختاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در تجارت دو جانبه گروهی از کالاهای کشاورزی : مطالعه موردی کشورهای عضو اکودکتر ابراهیم رضایی - مینا غیورچهارمین همایش ملی اقتصاد ایران2-2-1392
۱۲عوامل مؤثر بر استفاده مشتریان از اینترنت بانکدکتر ابراهیم رضائی - جعفررحمتی زاده - رضا محمدپورنخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی15-9-1392
۱۳نقش شناسائی و تحقیقات بازار در توسعه صادرات غیر نفتیدکترابراهیم رضائی - ملیحه خواجویهفدهمین کنفرانس ملی صادرات غیر نفتی11-8-1390
۱۴عوامل موثر بر نرخ مشارکت اقتصادی در استانهای منتخب کشور: با تأکید بر تفاوتهای منطقه ای (1384-1392)دکتر ابراهیم رضائی- فاطمه هاشملونخستین همایش ملی و هفتمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران11-02-1396
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.