نقش ساختاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در تجارت دو جانبه گروهی از کالاهای کشاورزی : مطالعه موردی کشورهای عضو اکو

نویسندگاندکتر ابراهیم رضایی - مینا غیور
همایشچهارمین همایش ملی اقتصاد ایران
تاریخ برگزاری همایش۲-۲-۱۳۹۲
محل برگزاری همایشبابلسر
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله