مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱نقدی بر کتاب پژوهش و نگارش کتاب دانشگاهیمحمد آرمندپژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانیدي1399
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.