محمد آرمند

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷تکنولوژی آموزشیدانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۷۱تاریخ و فلسفه تربیتتربیت مدرس
دکتری۱۳۸۷برنامه ریزی درسیتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمتعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۷

سوابق اجرایی

۱. از ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۸ دبیر گروه علوم تربیتی « سمت»؛
۲. از ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۱ رئیس کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی و ارزشیابی « سمت»؛ 
۳. از ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸ معاون مدیر پژوهشی « سمت»؛
۴. از ۱۳۸۳ تا کنون، عضو هیئت تحریره فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی؛
۵. از ۱۳۸۵ تاکنون، عضو کمیسیون‌های پژوهش و نشر علمی انجمن مطالعات برنامه‌ریزی درسی؛
۶. از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ رئیس مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی « سمت»؛
۷. از ۱۳۸۸تا کنون، مدیر گروه علوم تربیتی « سمت»؛ 
۸. از ۱۳۹۱ تا کنون، عضو گروه مطالعات کتاب درسی « سمت»؛
۹. ۱۳۹۲ عضو کمیته برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، شورای تحول علوم انسانی؛
۱۰. از ۱۳۹۳ عضو گروه علوم تربیتی شورای تحول علوم انسانی؛
۱۱. از ۱۳۹۷ عضو گروه بازنگری سرفصل‌های رشته برنامه‌ریزی درسی؛
۱۲. از ۱۳۹۹ عضو تحریریه نشریه روانشناسی فرهنگی « سمت»؛
۱۳. ۱۴۰۱ مدیر گروه علوم رفتاری؛

 • مقدمات مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی
 • اصول راهنمایی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی
 • آموزش و پرورش تطبیقی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • مسائل آموزش و پرورش ایران، دانشگاه علامه طباطبائی
 • تاریخ آموزش و پرورش، دانشگاه علامه طباطبائی
 • تاریخ آموزش و پرورش ایران و جهان، دانشگاه علامه طباطبائی
 • روش‌های تحقیق، دانشگاه مذاهب اسلامی
 • اصول و فلسفه تربیت، دانشکده پرستاری
 • مبانی و اصول آموزش و پرورش تطبیقی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • برنامه‌ریزی درسی پیش دبستانی، دانشگاه آزاد اسلامی
 • اصول برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی
 • روش‌ها و فنون تدریس، دانشگاه تربیت مدرس
 • روش‌های تحقیق در علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس
 • روانشناسی یادگیری، دانشگاه تربیت مدرس
 • تاریخ آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی
 • مبانی و اصول آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی
 • روش تدریس پیشرفته، دانشگاه تهران
 • مطالعات تطبیقی در برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • جامعه شناسی آموزش و پرورش، دانشگاه علامه طباطبایی
 • اصول برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه الزهرا
 • تاریخ مطالعات برنامه درسی، دانشگاه آزاد اسلامی
 • روانشناسی یادگیری، دانشگاه آزاد اسلامی
 • نظریه‌های یادگیری کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی
 • روش‌های پیشرفته تدریس، دانشگاه آزاد اسلامی

 

سوابق پژوهشی

فصلنامه پژوهش و نگارش کتاب دانشگاهی ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)

روانشناسی فرهنگی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)

عضو انجمن مطالعات برنامه درسی

عضو هیأت مدیره انجمن آموزش و پرورش تطبیقی

عضو شورای تحول علوم انسانی، گروه علوم تربیتی