قابلیت‌های کلیدی برای بهبود حکمرانی محلیناشر : تیسا
شابک : 978-600-6662-75-6
تعداد صفحات : ۷۴۹
مرحله تولید : چاپ شده

یو.ان. هبیتت در راستای تقویت حکمرانی محلی و توسعه پایدار شهری در سال ۱۹۹۴ نخستین مجموعه رهبری منتخب محلی را منتشر کرد تا به مقامات منتخب محلی کمک کند دانش و مهارتهای‌شان را درباره نقش‌ها و مسئولیت‌های کلیدی رهبری افزایش دهند. این مجموعه در سال ۲۰۰۵ بر اساس آزمون‌های میدانی،  بازخوردهای کاربران و تغییرات صورت گرفته در حکمرانی محلی و محیط شهری، به روز و دوباره منتشر شد. این مجموعه به زبان‌های متعددی ترجمه شده و نه تنها به وسیله مقامات منتخب محلی بلکه به وسیله رهبران سازمان‌های غیرحکومتی و محله‌محور نیز به کار برده می‌شود، و برآورد شده است که بیش از نیم میلیون مقام منتخب و رهبر در سراسر جهان آن را به کار برده‌اند. مجموعه یا دوره رهبری منتخب محلی شامل چهار جلد است که به ترتیب عبارتند از: راهنمای سریع، راهنمای کاربر، قابلیت‌های کلیدی برای بهبود حکمرانی محلی: مفاهیم و راهبردها، و ابزارهای آموزشی. کتاب حاضر ترجمه‌ای از ویرایش جدید جلد سوم مجموعه رهبری منتخب محلی است. این دوره دو نقش کلیدی رهبری و نمایندگی را معرفی می کند و سپس به شرح ۱۰ قابلیتی می‌پردازد که برای مقامات در اجرای وظایف رهبری و نمایندگی‌شان ضروری‌اند. قابلیت‌های شرح داده شده عبارتند از: برقراری ارتباط، تسهیلگری، استفاده از قدرت، تصمیم گیری، سیاست‌گذاری، توانمندسازی، مذاکره، تأمین مالی، نظارت، و نهادسازی.

ارسال با ایمیل: