محمدعلی رمضانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳پژوهشگری علوم اجتماعیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۶جامعه‌شناسیدانشگاه تبریز
دکتری۱۳۹۵بررسی مسائل اجتماعی ایراندانشگاه تهران

سوابق اجرایی

  • لوح تقدیر از «همایش ملی پیامبر اعظم»؛ دبیرخانه همایش ملی پیامبر اعظم؛ ۱۳۹۱، 
  • تقدیرنامه از هیجدهمین دوره کتاب سال دانشجویی برای ترجمه کتاب «راهنمای عملی ارزیابی تأثیر اجتماعی»؛ جهاد دانشگاهی؛ ۱۳۹۱،
  • لوح تقدیر از بیست‌ویکمین دوره کتاب سال دانشجویی برای ترجمه کتاب «قابلیت‎های کلیدی برای بهبود مدیریت محلی» به عنوان کتاب برتر؛ جهاد دانشگاهی؛ ۱۳۹۲، 
  • تقدیرنامه از جشنواره پژواک محله؛ شهرداری منطقه چهار تهران؛ ۱۳۹۲،
  • تقدیرنامه از جشنواره پاسداشت اولین‌های حوزه ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی (اتاف) برای ترجمه کتاب «راهنمای عملی ارزیابی تأثیر اجتماعی؛ شهرداری تهران؛ ۱۳۹۳.​​