راهنمای عملی ارزیابی تأثیرات اجتماعیناشر : جامعه‌شناسان
شابک : 978-600-5999-55-6
تعداد صفحات : ۳۲۰
مرحله تولید : چاپ شده

پس از تجربه برگزاری چندین دوره کارگاه ارزیابی تأثیر اجتماعی در معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و به سبب کمبود متون فارسی و همچنین نیاز به تربیت کارورزان مطلع از مباحث ارزیابی تأثیر، به ویژه مباحث روش‌شناسی، جای خالی کتابی که چنین خلائی را اندکی پر کند بیش از پیش احساس می‌شد. از این رو ترجمه کتاب حاضر به پیشنهاد دکتر محمد فاضلی و حمایت معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت. مؤلف کتاب که خود یکی از صاحب نظران حوزه ارزیابی تأثیر اجتماعی (اتا) است به خوبی توانسته است موضوعات نظری را با مباحث روش‌شناسی ترکیب کند و مراحل مختلف ارزیابی اجتماعی را با مثال‌های عملی و گویا نشان دهد. مهمترین وجه تمایز این کتاب از کتابهای دیگر، شرح عملی فرایند ارزیابی تأثیر اجتماعی است که از فصل چهارم آغاز شده و تا فصل سیزدهم ادامه می‌یابد و خواننده میتواند با پشت سرگذاشتن هر فصل بخشی از فرایند ارزیابی تأثیر اجتماعی را بیاموزد و به صورت عملی تمرین کند. پس از معرفی کلی اتا و مراحل آن در فصول اول کتاب، متغیرهای مختلف اتا و چگونگی ارزیابی آنها را به صورت عملی در فصول مختلف شرح داده شده و در انتها نیز فرایند تعدیل و نظارت در اتا آموزش داده می‌شود.

ارسال با ایمیل: