خواندن متون علوم انسانی و اجتماعی

Lecture de textes en sciences humaines et socialesکد کتاب : ۱۳۸۲
شابک : 978-964-530-492-6
نسخه الکترونیکی : دارد
مرحله تولید : چاپ شده

1. La démographie
2. La géographie humaine
3. La communication sociale
4. La linguistique
5. L'économie
6. Le droit
7. La politique
8. L'histoire
9. L'éducation
10. L'archéologie
11. La gestion
12. La sociologie
13. La psychologie
14. La psychologie cognitive
15. La psychologie sociale
16. L'anthropologie

این کتاب برای دانشجویان رشته زبان فرانسه به عنوان منبع اصلی درس «خـوانـدن متـون علـوم انسانی ـ اجتماعی» به ارزش 2 واحد در مقطع کارشناسی تدوین شده است.

ارسال با ایمیل: