مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱Textes littéraires et documents authentiques : construire l'interculturelمهری بهرام‌بیگیle français dans le monde2013
۲پیشنهاد چارچوب جهت تدوین کتاب ترجمه متون ساده(از فرانسه به فارسی)مهری بهرام‌بیگیپژوهش و نگارش کتب دانشگاهی1400
۳چالشهای موجود در تعیین کیفیت یادگیری زبان فرانسه در نظام آموزش عالی ایرانمهری بهرام‌بیگیدو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی1399
۴La compréhension écrite : Une compétence par la perception du texte, l'interprétation du texte et les stratégies de lectureمهری بهرام‌بیگیplume1396
۵نقش تصویر و رنگ آن در کتابهای درسی و دانشگاهی و تاثیر آن در آموزش زبان بیگانهمهری بهرام‌بیگیترویج علم1395
۶بررسی متدلوژیهای آموزشی زبان فرانسه برای دانشجویان ایرانی (رویکرد ارتباطی)مهری بهرام‌بیگیپژوهشهای ادب و زبان فرانسه1393
۷نیاز سنجی منابع درسی دانشگاهی زبان فرانسه ( در مقطع کارشناسی) و ارزیابی محتوایی کتابهای گروه فرانسه "سمت"مهری بهرام‌بیگیپژوهش و نگارش کتب دانشگاهی1392
۸ویژگیهای مطلوب در تدوین سرفصل درسی دانشگاهی با نقد بر سرفصلهای درسی رشته زبان فرانسهمهری بهرام‌بیگیپژوهش و نگارش کتب دانشگاهی1391
۹Les étudiants iraniens face aux difficultés de la rédaction françaiseمهری بهرام‌بیگیplume1390
۱۰درآمدی بر نقدمهری بهرام‌بیگیسخن سمت1385
۱۱نگاهی به سر فصلهای درسی رشته زبان فرانسه (ادبیات و مترجمی)مهری بهرام‌بیگیسخن سمت1380
۱۲L'emploi de l'adjectif en Français et en Persan : Une étude comparativeمهری بهرام‌بیگیRoshde1377
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.