کتابشناسی گزیده توصیفی رشته زبان فرانسه (کتابهای درسی و کمک درسی)

La bibliographie sommaire descriptive de la langue française (livres scolaires et supplémentaires)کد کتاب : ۷۱۹
ناشر : سمت
شابک : 964-459-756-7
تعداد صفحات : ۱۰۸
مرحله تولید : چاپ شده

راهنمای استفاده‌کنندگان
مقدمه کتابهای دستور زبان فرانسه
کتابهای ادبیات فرانسه
کتابهای زبان (آموزشی)
روشهای زبان‌آموزی فرهنگها و دایرهالمعارفها
نمایه نام نویسندگان
نمایه نام کتابها

این کتاب برای دانشجویان رشته زبان فرانسه در مقطع کارشناسی تدوین شده است.

ارسال با ایمیل: