مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱استفاده از سیستم استنتاج فازی جهت کاهش عدم قطعیت مدل‌های مکانیابی، مطالعه موردی: مکانیابی محل‌های تغذیه آبخوان دشت شمیل و آشکارامجید رمضانی مهریان، بهرام ملک محمدی ،یوسف رفیعی، واحد دهقانی کاظمیهمایش تخصصی مهندسی محیط زیست1390
۲کاربرد سیستم‌های تصمیم گیری چندمعیاره در مکانیابی بهینه دفن پسماندهای شهریحمیدرضا جعفری، یوسف رفیعی، مجید رمضانی مهریان، حسین نصیری، فرشته ابولحسن زادههمایش تخصصی مهندسی محیط زیست1390
۳پهنه بندی میزان خورندگی منابع آب زیرزمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: استان هرمزگان، دشت شمیل و آشکارا)رمضانی مهریان مجید، ملک محمدی بهرام، جعفری حمیدرضا، رفیعی یوسفهمایش تخصصی مهندسی محیط زیست1389
۴کاربرد سنجش از دور در تولید و به روز رسانی نقشه های کاربری و پوشش اراضی مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی: پارک ملی و پناهگاه حیات وحش بختگان)رفیعی یوسف، ملک محمدی بهرام، نصیری حسین، رمضانی مهریان مجیدکنفرانس ملی ژئوماتیک نوین1389
۵انواع تغییرات ژنتیکی ناشی از صید بی رویهمحمد احمدی، مجید رمضانی، محمد ایزدیچهارمین کنفرانس روز جهانی محیط زیست1389
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.