مجید رمضانی مهریان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷منابع طبیعیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۹۰برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیستدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۵برنامه ریزی محیط زیستدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پژوهشکده تحقیق و توسعه کتب علوم انسانی دانشگاه هاعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

  • دبیر کارگروه محیط زیست-شبکه ملی جامعه و دانشگاه ۱۳۹۵ - ۱۳۹۷؛
  • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار؛ 
  • دبیر گروه مطالعات محیطی پژوهشکده تحقیق و توسعه کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها. 
  • اکولوژی سیمای سرزمین، برنامه‌ریزی محیط زیست، سیستم اطلاعات جغرافیایی، سیاست‌های محیط زیست 

سوابق پژوهشی

  • کمی‌سازی ساختار سرزمین با استفاده از نرم‌افزار فرگ استت؛ 
  • کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه‌ریزی محیط زیست؛ 
  • کاربرد اکولوژی سیمای سرزمین در معماری منظر؛ 
  • آموزش مقدماتی و حرفه‌ای سیستم اطلاعات جغرافیایی.