مقالات در دانشنامه‌ها

  • "مدخل «اختلاس»"، دانشنامه حقوق، دایره‌­المعارف بزرگ اسلامی، ۱۴۰۰؛
  • "مدخل «زندان»"، دانشنامه حقوق، دایره‌­المعارف بزرگ اسلامی، ۱۴۰۰.