طالب زندی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶تکنولوژی آموزشیدانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۸۹تکنولوژی آموزشیدانشگاه علامه طباطبایی
دکتری۱۳۹۶تکنولوژی آموزشیدانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»عضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

مدیر کارگروه مطالعات کتاب درسی سازمان سمت

 • دبیر گروه تکنولوژی آموزشی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» از سال ۱۳۹۹ تاکنون
 • عضو انجمن تکنولوژی آموزشی ایران
 • عضو هیئت مرکزی انجمن علمی تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس به مدت ۲ سال
 • برگزار کننده سلسله نشستهای تخصصی انجمن تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶
 • رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد کشور در رشته تکنولوژی آموزشی؛ سال ۱۳۸۷ 
 • عضو استعدادهای درخشان دانشگاه علامه طباطبایی از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۸۹ 

طرح‌های پژوهشی

 • سنجش سطح دسترسی و میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان دانش آموزان متوسطه و رابطه آن با عملکرد تحصیلی- صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
 • تلفیق اصول مبنایی آموزش و طراحی انگیزهای و دلالت های آن برای ارزشیابی آموزش های الکترونیکی در نظام آموزش عالی ایران- سازمان سمت
 • تدوین و اعتباریابی چارچوبی برای طراحی و تولید کتاب های درسی الکترونیکی - سازمان سمت
 • تکنولوژی آموزشی
 • طراحی آموزشی
 • یادگیری الکترونیکی
 • کاربرد فناوری در آموزش
 • تولید و کاربرد مواد آموزشی
 • روش‌ها و راهبردهای تدریس
 • تحلیل محتوا کمی و کیفی
 • یادگیری چندرسانه ای

سوابق پژوهشی

 • عضو تیم دانشگاه علامه طباطبایی در اولین جشنواره فرهنگی ورزشی دانشجویان نخبه علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان - آبان ۱۳۸۷
 • عضو هیات داوران نشریه علمی – پژوهشی تدریس پژوهی  
 • دبیر تخصصی  نشریه پژوهش و نگارش کتاب دانشگاهی سازمان سمت
 • عضو انجمن تکنولوژی آموزشی ایران
 • عضو انجمن یادگیری الکترونیکی ایران

برنامه کاری هفتگی

شنبه تا سه شنبه