مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱تأثیر سیاست‌های کشاورزی دولت ایران بر بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی در دوران برنامه‌های عمرانی(1357-1327ش(مهدی رفعتی پناه مهرآبادیفصلنامه تاریخ اسلام و ایران، دانشگاه الزهراءپاییز 1396
۲بازخوانی مفهوم آزادی در مطبوعات مشروطه(1324-1327ق)مهدی رفعتی پناه مهرآبادی، کریم سیلیمانی دهکردیفصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی انجمن ایرانی تاریخزمستان 1395
۳نسبت نظر و عمل در تاریخنگاری دکتر زرین کوب»، فصلنامه جستارهای تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیقباد منصور بخت، مهدی رفعتی پناه مهرآبادیجستارهای تاریخیپاییز و زمستان 1394
۴نقش، مکانیزم و سازوکار سازمان وکالت امامیه در گسترش شیعه در ایرانمهدی رفعتی پناه مهرآبادی، مجتبی عزیزیمطالعات تاریخ اسلامزمستان 1394
۵نقش سیاست‌گذاری‌های دولتی در کاهش تولید و مصرف ذغال چوب در ایران طی برنامه‌های اول و دوم عمرانی (1327-1341)مهدی رفعتی پناه مهرآبادی، کریم سلیمانی دهکردیتاریخ ایرانتابستان و پاییز 1394
۶مفهوم آزادی نزد روشنفکران ایرنی پیش از انقلاب مشروطهکریم سلیمانی دهکردی، مهدی رفعتی پناه مهرآبادیفصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی انجمن ایرانی تاریخزمستان 1393
۷بررسی مقایسه¬ای مولفه های وحدت ملی، باستان گرایی و تجدد در آثار غلامرضا رشید یاسمی، سعید نفیسی و محمود افشارمهدی رفعتی پناه مهرآبادی، سعید سبزی دیزج یکانمسکویهتابستان 1391
۸«تأثیر سیاست¬های دولت پهلوی بر نهادینه نشدن فرهنگ مشارکت عمومی در عرصه حفاظت محیط زیست(1321-1357)»مهدی رفعتی پناه مهرآبادیفصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی انجمن ایرانی تاریختابستان 1397
۹تأثیر ساختار مطلقه شبه مدرن دولت پهلوی بر پیدایش بحرانهای محیط زیستی(مطالع موردی آلودگی هوا)مهدی رفعتی پناه مهرآبادیفصلنامه تاریخ اسلام و ایران، دانشگاه الزهراءپاییز 1398
۱۰حفظ و بهبود محیط زیست در برنامه پنجم (1352-1356) با تکیه بر جنگلها و مراتعمهدی رفعتی پناهفصلنامه تاریخ اسلام ایران31-3-1400
۱۱«جایگاه خاندان نایب‌الصدر شیرازی در تحولات فرهنگی و سیاسی دوره‌ی قاجار»محمد کشاورز بیضایی؛ رضا معینی رودبالی؛ مهدی رفعتی پناه مهرآبادی؛ محمد کشاورزجستارهای تاریخی1398 بهار و تابستان
۱۲«بررسی نحو روایی و مدل کنشگران در روایت اردشیر زاهدی از کودتای 28 مرداد 1332مهدی رفعتی پناه مهرآبادیتاریخنگری و تاریخنگاری1398 بهار و تابستان
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.