مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱ایمان و ماهیت آن: مقایسه دیدگاه علامه سعد الدین تفتازانی و علامه طباطباییسیمین عارفی - هاجر دارایی تبارکنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای...1398
۲مبانی فلسفی برنامه درسیسیمین عارفیهمایش بومی سازی برنامه درسی: چیستی و چگونگی1397
۳مقایسه گفتگوی سقراطی و گفتگوی نوشتاری در فضای مجازی، فلسفه در فضای مجازیسیمین عارفیبیست و یکمین همایش ملی حکیم ملاصدرا1396
۴جهان عاری از فلسفهسیمین عارفیبیستمین همایش ملاصدرا1395
۵رابطه دین و اخلاق از منظر ابن مسکویه: فضیلت عدالتسیمین عارفیمجموعه مقالات همایش ملی نسبت دین و اخلاق1394
۶نسبت دین و اخلاق از منظر ابن مسکویه: فضیلت دوستی،سیمین عارفی با همکاری هاجر دارایی تبارمجموعه مقالات همایش ملی نسبت دین و اخلاق،1394
۷سنجش مقایسه ای عدالت و صلح در آراءارسطو و ابن مسکویه،سیمین عارفیهمایش بزرگداشت حکیم صدرالمتالهین (ملاصدرا)1393
۸مبانی فلسفی لیبرالیسم و حقوق فردی و اجتماعی ( سخنرانی منتشر در آپارات)سیمین عارفیدر بیست و هفتمین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا؛ «فلسفه، جامعه، آزادی»01/03/1402
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.