محمدشاهین تقدمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۹زبان و ادبیات انگلیسیکردستان
کارشناسی ارشد۱۳۹۱آموزش زبان انگلیسیخوارزمی
دکترای تخصصی۱۳۹۶آموزش زبان انگلیسیخوارزمی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمتعضو هیئت علمیپیمانیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر دپارتمان LSP (آموزش زبان با اهداف ویژه) کانون زبان ایران از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹

دبیر گروه مطالعات زبانی سمت از ۱۳۹۸ تا کنون

مدیر گروه تخصصی آموزش زبان انگلیسی سمت از ۱۳۹۸ تا کنون

عضو کمیته مشترک تالیف رشته زبانها و ادبیات خارجی شورای تحول از ۱۴۰۰ تا کنون

برگزار کننده ی دوره های تربیت مدرس زبان انگلیسی در دانشگاه های خوارزمی و شهید بهشتی از ۱۳۹۸ تا کنون 

رتبه یک کنکور دکتری سال ۱۳۹۱

دانشجوی برتر (شاگرد اول) دوره کارشناسی ارشد

General English (زبان عمومی)

ESP (انگلیسی با اهداف ویژه)

Linguistics (زبان شناسی)

Methodology (روش تدریس)

Research Methods (روش تحقیق)

Bilingualism (دو زبانگی)

Instructional Design (طراحی آموزشی)

Testing (آزمون سازی)

SLA (یادگیری زبان دوم)

EAP/ESP

Teacher Education

Materials Developmenty

سوابق پژوهشی

سردبیر ژورنال علمی - تخصصی Journal of Language Teaching کانون زبان ایران

برنامه کاری هفتگی

۷.۳۰-۱۵.۳۰