کتاب‌ها

  • انقلاب اسلامی؛ اهداف دیروز، آسیب‌های امروز و راهبردهای فردا
  • به سوی توسعه فرهنگ دینی در جامعه ایران
  • موج در موج؛ بازشناسی فتنه از منظر امام علی(ع)
  • صفوة من ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی
  • شناخت فرهنگ
  • پژوهشی در چالش‌های توسعه فرهنگ دینی
  • پژوهشی در آسیب‌شناسی توسعه فرهنگ دینی
  • جامعیت اسلام
  • امام و مأموم در جلوه‌گاه حضور