حمید حوالی شهریاری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
حوزویفقه و اصولاجتهاد
کارشناسی ارشدالهیات و معارف اسلامیدانشگاه تربیت مدرس قم
دکتریفلسفه تطبیقیدانشگاه قم

سوابق اجرایی

۱. از ۱۳۷۵ تا کنون مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی؛

۲. از ۱۳۷۴ تا کنون مدیر مسئول شبکه اطلاع‌رسانی حوزه (اینترنت) www.hawzah.net

۳. از ۱۳۸۰ تا کنون مدیر مسئول فصلنامه ره‌آور نور؛

۴. از ۱۳۸۲ تا کنون عضو هیئت علمی سازمان «سمت»؛

۵. از ۱۳۸۴ معاون مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»؛

۶. از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ رئیس مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»؛

۷. از ۱۳۸۴ تا کنون عضو هیئت امنای «سمت»؛

۸. از ۱۳۸۴ تا کنون دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی کشور؛

۹. از ۱۳۸۵ تا کنون عضو کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

۱۰. از ۱۳۸۵ تا کنون عضو هیئت امنای منطقه دو پژوهشی کشور؛

۱۱. از ۱۳۸۵ تا کنون عضو کمیته نظارت بر اجرای مصوبه شبکه‌های رایانه‌ای شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

۱۲. از اسفند ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ معاون پژوهشی «سمت»؛

۱۳. از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ مدیر گروه فلسفه سازمان «سمت»؛

۱۴. از ۱۳۸۶ تا کنون مسؤل کمیته تخصصی دین و جامعه اطلاعاتی شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

۱۵. از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ عضو گروه تخصصی چند رسانه‌ای فرهنگستان هنر؛

۱۶. از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ دبیر هیئت جذب اعضای هیئت علمی سازمان «سمت»؛

۱۷. از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ عضو کمیسیون دائمی سازمان «سمت».

۱۸. از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ عضو کارگروه صلاحیت عمومی هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی سازمان «سمت»؛

۱۹. از ۱۳۸۸ تا کنون عضو شورای مرکز نشر دانشگاهی وزارت علوم؛

۲۰. از ۱۳۸۸ عضو کارگروه مشترک علم و فناوری برنامه پنجم توسعه؛

۲۱. از ۱۳۸۸ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه.

۱. شاگرد اول حوزه علمیه قم، ۱۳۶۷ (رسائل و مکاسب)؛

۲. کسب رتبه دوم تحقیقات کاربردی جشنواره بین‌المللی خوارزمی برای طرح نور‌الانوار۲، ۱۳۷۸؛

۳. دریافت جایزه پژوهش برتر در حوزه دین برای کتاب «شورا در فتوا»، ۱۳۸۳؛

۴. دریافت جایزه کتاب برتر دانشگاهی و کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برای کتاب «فلسفه اخلاق در تفکر غرب از دیدگاه السدیر مک‌ اینتایر»، ۱۳۸۵؛

۵. کسب رتبه اول جشنواره رسانه‌های دیجیتالی برای طرح دانشنامه نبی اعظم، ۱۳۸۷؛

۶. کسب عنوان پژوهشگر برتر سازمان «سمت»، ۱۳۸۶؛

۷. کسب رتبه اول پایگاه‌های اینترنتی و وبگاه‌ها برای پایگاه حوزه نت، ۱۳۸۷.

۱. از ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰ تدریس کلام (به زبان انگلیسی) در جامعةالزهرا و اردوهای تابستانی و تدریس فقه و اصول و دیگر دروس سطح حوزه؛

۲. از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴ تدریس فلسفه غرب و تاریخ فلسفه غرب، فلسفه اسلامی و فلسفه اخلاق در مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، مؤسسه باقرالعلوم، دانشکده هدی (جامعةالزهرا(س)) و دانشگاه مفید؛

۳. از ۱۳۸۲ تا کنون تدریس تاریخ فلسفه غرب، مکاتب اخلاقی در غرب، فلسفه اخلاق در تفکر غرب در دانشگاه مفید، دانشگاه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی.