ملیحه صابری نجف آبادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریفلسفه و کلام اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
کارشناسی ارشدفلسفه و کلام اسلامیدانشگاه تهران
کارشناسیفلسفه و حکمتدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۹

سوابق اجرایی

 • از ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶، دبیر گروه الهیات «سمت»؛
 • از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷، مدیر گروه ادیان و عرفان اسلامی «سمت»؛
 • از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰، مدیر گروه فلسفه اسلامی «سمت»؛
 • از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۲، رئیس مرکز تحقیق و توسعه «سمت»؛
 • از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، سردبیر مجله سخن سمت؛
 • سال ۱۳۹۱، دبیر تحریریه مجله عیار «سمت»؛
 • از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶،  دبیر تحریریه فصلنامه علمی-پژوهشی «پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی»؛
 • عضو تحریریه فصلنامه پژوهش و نگارش؛
 • عضو گروه فلسفه و کلام سازمان «سمت»؛
 • عضو شورای تحول علوم انسانی در حوزه فلسفه دین؛
 • عضو شورای پژوهش در سال‌های ۱۳۹۶ و سال کنونی.
 • جایزه، تقدیرنامه و احراز مقام دوم ترجمه در جشنواره کتاب سال دانشجویی برای ترجمه کتاب درآمدی بر فلسفه دین، ۱۳۸۰؛
 • تقدیرنامه از جشنواره کتاب سال دانشجویی برای تألیف کتابشناسی فلسفه و کلام اسلامی، ۱۳۸۱؛
 • تقدیرنامه از سازمان «سمت» به مناسبت چاپ هزار و پانصدمین کتاب «سمت»؛
 • دارنده گواهینامه دوره آموزش تخصصی مدیریت توسعه صادرات برگزار شده توسط تجارت ایران، وزارت بازرگانی، دانشگاه صنعتی شریف، شامل یازده کارگاه تخصصی، سال ۱۳۸۳.
 •  فلسفه اسلامی ۳و۴؛
 • تاریخ فلسفه اسلامی ۱و۲؛
 • متون تخصصی دینی به زبان انگلیسی؛
 •  تاریخ فرق اسلامی ۱و۲؛
 • منطق ۱و۲؛
 •  تاریخ فلسفه غرب ۱و۲ و۳؛
 • کلام ۱و۳؛
 • کلام تطبیقی کارشناسی ارشد؛
 • علم‌ النفس؛
 • متون تخصصی فلسفی  ۱و۲و۳؛
 • معرفت‌شناسی اسلامی؛ 
 • رویکردهای فلاسفه به علوم‌تربیتی کارشناسی‌ارشد

دانشگاه الزهرا، از ۱۳۷۰ تاکنون 

با همکاری ابراهیم باسط در فرآیند چاپ در «سمت»
استانداردسازی کتاب درسی ـ جاودانگی نفس در حکمت صدرا. حکمت عملی زنان شاهنامه