شهره روغنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۳الهیات، گرایش فلسفه اسلامیدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۶۹تاریخ و تمدن اسلامیدانشگاه تهران
دکتری۱۳۸۴تاریخ و تمدن اسلامیدانشگاه تهران

سوابق اجرایی

۱. از ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴ دبیر گروه الهیات «سمت»؛
۲. از ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ مسئول دفتر برنامه‌ریزی و دبیرشورای پژوهشی؛ 
۳. از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ مدیرگروه الهیات ( تاریخ و تمدن)؛
۴. از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۸ مدیر گروه تاریخ و تمدن؛
۵. از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ مدیر پژوهشی «سمت»؛
۶. از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ مدیر پژوهشی «سمت»؛
۷. از ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴ عضو کمیسیون ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی؛
۸. از ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ عضو اصلی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری؛
۹. از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ عضو کارگروه صلاحیت عمومی هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی؛ 
۱۰. از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ مدیر همکاری‌های علمی_ بین‌المللی «سمت»؛
 


 

  • تاریخ اسلام عمومی
  • تاریخ اسلام ۱ و ۲
  • تاریخ اسلام در مغرب و اندلس
  • آشنایی با منابع و مآخذ تاریخ و تمدن ملل اسلامی
  • تاریخ آموزش و پرورش در اسلام
  • تاریخ علوم دخیله ( تاریخ علوم ۳ و ۴)