مهرداد رایجیان اصلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷حقوق
کارشناسی ارشد۱۳۷۹حقوق جنایی و جرم شناسی
دکتری۱۳۸۵حقوق جنایی و جرم شناسی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه حقوقعضو هیأت علمیپیمانیتمام وقت

سوابق اجرایی

دبیر گروه پژوهشی حقوق و فقه

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی 

از ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹

از ۱۳۹۸: معاون پژوهشی کرسی حقوق بشر، صلح و دمکراسی یونسکو (دانشگاه شهیدبهشتی)

از ۱۳۹۷: مدیر گروه حقوق بشر کرسی یونسکو (دانشگاه شهیدبهشتی)

۱۳۹۴ - ۱۳۹۱: مدیر گروه جامعه شناسی و دین مرکز اندیشه‌های دینی (دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس)

۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۱: مدیر گروه های حقوق عمومی و بین المللی دانشکده علوم انسانی و حقوق (دانشگاه تربیت مدرس)

۱۳۸۸ - ۱۳۸۲: عضو کمیته علمی مجله حقوقی دادگستری (قوه قضائیه)

از ۱۳۷۹: عضو انجمن ایرانی حقوق جزا (جنایی)

۱۳۸۳ _ ۱۳۸۰: دبیر کمیته حمایت از بزه‌دیدگان (شورای عالی توسعه قضایی، قوه قضائیه)

۱۳۸۳ - ۱۳۷۹: محقق کمیسیون تدوین سیاست جنایی (شورای عالی توسعه قضایی، قوه قضائیه)

از ۱۳۷۹: داور تخصصی مجله‌های علمی و پژوهشی، ترویجی، تخصصی داخلی، خارجی و بین‌المللی:

مجله‌های دانشگاه‌های تهران، شهیدبهشتی، علامه طباطبایی، شیراز، ...

 

کارشناسی حقوق (دانشگاه های علامه طباطبایی، شهیدمطهری، واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، ...): 

۱. کلیات حقوق جزا (جنایی)

۲. حقوق جنایی عمومی

۳. جرم شناسی

۴. کیفرشناسی

۵. بزه کاری کودکان و نوجوانان

۶. متون حقوقی (به زبان انگلیسی)

کارشناسی ارشد حقوق جنایی و جرم شناسی (دانشگاه های علامه طباطبایی، شهیدمطهری، شیراز، شهیدچمران اهواز، واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، ...):

۱. تاریخ حقوق کیفری (جنایی)

۲. تاریخ تحولات حقوق کیفری (جنایی)

۳. حقوق جنایی عمومی

۴. جرم شناسی

۵. جامعه شناسی جنایی.

۶. کیفرشناسی

۷. بزه کاری کودکان و نوجوانان

۸. متون حقوقی (به زبان انگلیسی)

۹. سمینار

دکترای حقوق جنایی و جرم شناسی:

۱. جرم شناسی نظری

۲. سیاست جنایی

۳. متون حقوقی پیشرفته

علوم جنایی حقوقی (حقوق جنایی عمومی)

علوم جنایی تجربی (جرم‌شناسی، کیفرشناسی، جامعه‌شناسی جنایی، سیاست جنایی/عدالت جنایی)

سوابق پژوهشی

از ۱۳۹۳: عضو هیأت تحریریه مجله حقوقی (معاونت حقوقی ناجا)

۱۳۹۶: عضو انجمن بین المللی حمایت از قربانیان اعمال تروریستی (تهران، ایران)

۱۳۷۹: عضو انجمن ایرانی حقوق جزا (دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران)

برنامه کاری هفتگی

شنبه ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰

یک شنبه ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰

سه شنبه ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰

چهارشنبه ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰