حمیدرضا خادمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴فلسفه و حکمت اسلامیدانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد۱۳۸۶فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه قم
دکترای تخصصی۱۳۹۰فلسفه تطبیقیمرکز تربیت مدرس دانشگاه قم