زهرا ابوالحسنی چیمه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳مترجمی زبان انگلیسیآزاد
کارشناسی ارشد۱۳۷۵زبان شناسیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۱زبان شناسیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمتعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۰

سوابق اجرایی

۱. مدیر پژوهشی و ارزشیابی «سمت» به مدت دو سال و نیم از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷؛

۲. مدیر گروه پژوهشهای زبان، پژوهشکده تحقیق و توسعه «سمت»؛

۳. مدیر پژوهشی و ارزشیابی «سمت» برای دوره دوم از مهر ماه ۱۳۹۸ تا بهمن ۱۳۹۹؛

۴. رییس پژوهشکده از شهریور ۱۳۹۹ تا دی ماه ۱۴۰۰.

۱. دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم سازمان برای دبیری علمی اولین همایش بین‌المللی کتاب درسی دانشگاهی، ۱۳۸۵؛

۲. دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم سازمان برای مدیریت حوزه پژوهشی؛

۳. دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم سازمان برای مدیر نمونه، ۱۳۸۶؛

۴. دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم سازمان برای پژوهشگر برتر، ۱۳۹۶؛

۵. دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم سازمان برای پژوهشگر برتر، ۱۳۹۹؛

۶. دریافت لوح تقدیر از معاون پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا برای دو کارگاه «ملاحظات اجتماعی و فرهنگی کتاب دانشگاهی» و «ملاحظات زبانشناختی کتاب دانشگاهی»، ۱۴۰۰.

۱. در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری زبان‌شناسی همگانی و نیز گرایش آموزش زبان‌فارسی به غیرفارسی زبانان از سال ۱۳۸۱ تاکنون در دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، الزهرا و علوم و تحقیقات و آزاد تهران شمال.
درس‌های تخصصی زبان‌شناسی شامل:
اصول دستور زبان/ نحو/ ساخت زبان‌فارسی/ دستور گشتاری/ شیوه استدلال نحوی؛
جامعه‌شناسی زبان/ گویش‌شناسی؛
تاریخ زبان‌شناسی/ مطالعات زبان‌شناسی در جهان اسلام؛
تجزیه و تحلیل گفتمان/ معنی‌شناسی/ نشانه‌شناسی؛
اصول و نظریه‌های ارزشیابی و آزمون‌سازی؛
درس‌های آموزش زبان‌فارسی به غیرفارسی زبانان (آزفا).


۲. در مقطع کارشناسی در رشته‌های زبان انگلیسی از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱، در دانشگاه‌های صنعتی شریف، الزهرا و آزاد اسلامی
درس‌های زبان انگلیسی عمومی و تخصصی و نیز مبانی زبان‌شناسی برای رشته‌های علوم انسانی.


۳. استاد اعزامی از سوی وزارت عتف به دانشگاه چارلز پراگ از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، درس‌های زبان‌شناسی و زبان‌فارسی.

۱. دبیر علمی اولین همایش بین‌المللی کتاب درسی دانشگاهی (با همکاری یونسکو و شورای عالی اطلاع‌رسانی)، مرکز تحقیق «سمت»، دی ماه ۱۳۸۵؛

۲. دبیر علمی همایش ملی ادب کلامی و اجتماع به همراه بهروز محمودی بختیاری، فروردین ۱۳۹۶؛

۳. برگزارکننده سمینار باختین و زبان‌شناسی در دانشگاه آزاد، تهران شمال، اردیبهشت ۱۳۹۶.   

۴. از سال ۱۳۸۲ تاکنون عضو هیأت علمی گروه زبان‌شناسی؛ 

۵. از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ عضو هیأت تحریریه مجله سخن سمت؛

۶. از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ عضو گروه فارسی بین‌الملل؛

۷. از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ مدیر گروه زبان‌شناسی؛

۸. از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ عضو گروه پژوهشی مطالعات کتاب درسی دانشگاهی؛

۹. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ مدیر بخش انگلیسی معاونت بین‌الملل؛

۱۰. عضو شورای راهبردی اروپای شرقی بنیاد سعدی؛

۱۱. مدیر گروه پژوهش‌های زبان، پژوهشکده تحقیق و توسعه «سمت» به مدت یک سال؛

۱۲. عضو کمیته علمی و داوری همایش واکاوی منابع آموزش زبان‌فارسی به غیرفارسی زبانان، ۱۳۹۵؛

۱۳. عضو کمیته علمی و داوری همایش language contact & language change, دانشگاه گوته، آلمان، ۲۰۱۷؛

۱۴. مدیر گروه مطالعات کتاب درسی، از سال ۱۳۹۵ تاکنون؛

۱۵. دبیر همایش و عضو کمیته علمی همایش دوسالانه آموزش زبان‌فارسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی مشترک با «سمت»؛

۱۶. دبیر همایش و عضو کمیته علمی همایش دوسالانه ملی مسائل آموزش و یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم / خارجی. بهمن ۱۴۰۰. دانشگاه بین‌المللی امام خمینی و مشارکت «سمت».

۱۷. عضو کمیته کرسی‌های نظریه‌پردازی نقد کتاب درسی دانشگاهی «سمت».

۱. نحو

۲. جامعه‌شناسی زبان

۳. نشانه‌شناسی فرهنگی

۴. آموزش زبان‌فارسی به غیرفارسی زبانان

سوابق پژوهشی

۱ . ترجمه متون علمی فارسی، ۱۳۸۳؛

۲. تالیف کتاب درسی دانشگاهی، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۴؛

۳. مبانی زبانی تألیف کتاب درسی دانشگاهی، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰؛

۴. مبانی فرهنگی تألیف کتاب درسی دانشگاهی، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰؛

۵. مبانی زبان گفتاری فارسی، ۱۳۹۶؛

۶. ملاحظات اجتماعی و فرهنگی کتاب دانشگاهی، ۱۴۰۰؛

۷. ملاحظات زبانشناختی کتاب دانشگاهی، ۱۴۰۰.

۱. دبیر علمی اولین همایش بین‌المللی کتاب درسی دانشگاهی (با همکاری یونسکو و شورای عالی اطلاع رسانی)، مرکز تحقیق «سمت» دی ماه ۱۳۸۵؛

۲. دبیر علمی همایش ادب کلامی و اجتماع به همراه بهروز محمودی بختیاری، فروردین ۱۳۹۶؛

۳.سلسه نشست‌های «زبان و فرهنگ: زبان مادری»، انجمن زبان‌شناسی ایران، ۱۳۹۷؛

۴.  نشست «زبان و فرهنگ: زبان‌شناسی محیط زیستی» دومین جشنواره ملی و چهارمین همایش ملی آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور و یونسکو، ۱۳۹۹؛

۵. دبیر همایش دوسالانه آموزش زبان‌فارسی به غیرفارسی زبانان، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی مشترک با «سمت»، ۱۴۰۰؛

۶. سلسه نشست‌ها و کارگاه‌های «استانداردهای تالیف کتاب درسی دانشگاهی» دانشگاه الزهرا.

 

۱. سردبیر مجله علمی و پژوهشی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی از سال ۱۳۹۷ تاکنون؛

۲.عضو هیأت تحریریه مجله روان‌شناسی فرهنگی از ۱۳۹۷ تاکنون؛

۳. عضو تحریریه فصلنامه هنر و زبان؛

۴. سردبیر تخصصی مجله پازند، نشریه علمی زبان، سال ۱۱ شماره ۴۲ و ۴۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۴؛

۵.سردبیر مجله تخصصی سخن «سمت» در حوزه مطالعات کتاب دانشگاهی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶.

 

۱. انجمن زبان‌شناسی