مهدی زارع بهرام آبادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیمشاورهدانشگاه علامه طباطبایی تهران
کارشناسی ارشدمشاورهدانشگاه علامه طباطبایی تهران
دکتریمشاورهدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

 ۱. از سال ۱۳۹۳ تا کنون مدیر گروه علوم رفتاری سازمان «سمت»؛

۲. از آبان ۱۳۹۴ تا کنون دبیر هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی" سازمان «سمت»؛

۳. از سال ۱۳۹۴ نایب رئیس کمیسیون مشاوره شغلی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره؛

۴. از سال ۱۳۹۴ دبیر کمیسیون مشاوره تحصیلی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره؛

۵. از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ معاون مرکز تحقیق سازمان «سمت»؛

۶. از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ مدیر گروه مطالعات کتاب درسی سازمان «سمت».

  • پژوهشگر برگزیده حوزه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ۱۳۸۷؛
  • دریافت تقدیرنامه برای خدمات پژوهشی و اجرایی به عنوان مدیر پژوهشی در مراسم رونمایی از هزار و پانصدمین کتاب سازمان «سمت»، ۱۳۹۰.

۱. از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ مدرس دانشگاه الزهرا، کارشناسی مشاوره، درس بهداشت روانی؛

۲. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ مدرس دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد مشاوره، دروس مشاوره تحصیلی- شغلی، نظریه‌های روان درمانی و مشاوره، آزمون‌های روانی ، سازمان‌دهی خدمات مشاوره شغلی، خدمات مشورتی در مدرسه، روابط و مناسبات انسانی در مدرسه، تمرین عملی مشاوره؛

۳. از سال ۱۳۸۶ تا کنون مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی و مشاوره، دروس خانواده درمانی، مشاوره خانواده، گروه درمانی، مشاوره شغلی، کارورزی؛

۴. سال ۱۳۹۳ مدرس دانشگاه تهران، پردیس فارابی قم، کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دروس نظریه‌های روان درمانی و مشاوره و روان‌شناسی رشد؛

۵. سال ۱۳۹۲ مدرس دانشگاه توانبخشی و بهزیستی، دکتری مشاوره توانبخشی؛ درس توانبخش شغلی.