وحید محمودی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۸ادیان و مذاهبمذاهب اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۹۰ادیان و عرفانتهران
دکترای تخصصی۱۳۹۵تصوف و عرفان اسلامیادیان و مذاهب

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانیمدیر دفتر نشستهای علمیپیمانیتمام وقت۲

سوابق اجرایی

۱. مدیر دفتر نشستهای علمی از ۱۳۹۷ تا کنون

۲. مشاور گروه تخصصی دروس عمومی (سمت) از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹

۳. مدیر دفتر ارتباط با جامعه ۱۳۹۹

 

 

۱. سرپرست اداره همکاریهای علمی ۱۳۹۷.

۲. دبیر گروه تخصصی ادیان و عرفان از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸.

۱. عرفان عملی

۲. تاریخ تصوف

۳. آشنایی با ادیان

۴. عرفان نظری

۵. متون عرفانی به عربی

۱. دبیر اجرایی همایش هفته پژوهش ۱۳۹۷

۲. کارشناس گروه ادیان و عرفان (سمت) از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶.

عرفان اسلامی، ادیان و مذاهب

سوابق پژوهشی

۱. کارگاه مقدمه‌ای بر پژوهش کیفی، دانشگاه الزهرا(س)، ۱۳۹۹

۲. محیط زیست در ادیان الهی، کارگاه دانش افزایی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور، آبان ۱۴۰۰

۱. عضو کمیته علمی همایش سبک زندگی قرآنی با تأکید بر مؤلفه های اجتماعی، دانشگاه مازندران، ۱۳۹۸

۲. عضو کمیته علمی سومین همایش علوم انسانی (پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم)، بنیاد پژوهش های قرآنی، ۱۳۹۹

۳. عضو کمیته علمی یازدهمین جشنواره فارابی، ۱۳۹۹

۴. عضو کمیته علمی دوازدهمین جشنواره فارابی، ۱۴۰۰

۵. عضو کمیته علمی پنجمین همایش ملی آموزش محیط زیست، بهمن‌ماه ۱۴۰۰

برنامه کاری هفتگی

تمام وقت