مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱An Interview with Pro. SharifianZahra AbolhassaniAsian-Pacific Journal of second and Foreign Language Education2016
۲Book review: Persian in useZahra AbolhasaniInternational Journal of Persian Literature2016
۳Postpositions in Mazandarani: Evidence for Generalizing, Historical Harmony and Natural Serialization PrincipleZahra AbolhasaniLinguistic Journal2017
۴‌بازیابی راهبردهای ایدئولوژیک در گفتمان کتابهای دانشگاهی، مطالعۀ موردی کتاب‌های تاریخ‌ ایران میانهمریم طاهرزاده - زهرا ابوالحسنی چیمه - زهیر صیامیان گرجیپژوهش و نگارش کتب دانشگاهی1398
۵نقش مهارت‌های تفکر انتقادی بر مهارت خواندن زبان انگلیسی زبان‌آموزان با رویکرد کاربردشناسیزهرا ابوالحسنی چیمه - مهتاب عضدانلو - وحیده شاه حسینیپژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی1395
۶بررسی مقابله ای اصطلاحات حاوی اشیاء زبان های اسپانیایی و فارسی با رویکرد زبان شناسی انسان شناختیتورج حسامی - آزیتا افراشی- زهرا ابوالحسنی چیمه - بئاتریس رفیعیجستارهای زبانیخرداد و تیر 1400
۷تعامل تلفظ و نگارش ارتباط بین مشکلات تلفظی و خطاهای نگارشی فارسی آموزان غیر فارسی زبانزهرا ابوالحسنی چیمهجستارهای زبانی1393
۸ضمایر بازیافتی در زبان فارسیزهرا ابوالحسنی چیمه با همکاری همکارانجستارهای زبانی1391
۹مفهوم سازی های فرهنگی «مرگ» در گویش بختیاری زز و ماهروغلامرضا خادمی - زهرا ابوالحسنی چیمهجستارهای زبانیبهمن و اسفند 1400
۱۰حافظ و خود دیگر: بررسی زبان‌شناختی چندصدایی در تخلص غزلهای حافظزهرا ابوالحسنی چیمهجستارهای زبانی1394
۱۱ویژگی‌های درون‌مقوله‌ای 50 عبارت اصطلاحی زبان فارسیزهرا ابوالحسنی چیمه به همراه کریمی دوستان، روشن و نیاورانیجستارهای زبانیفروردین و اردیبهشت 1400
۱۲بررسی مقابله ای طرحواره های تصوری در اشعار حافظ و سهرابحیات عامری - سید محمدمهدی سرکشیک زاده مقدس - زهرا ابوالحسنی چیمهجستارهای زبانی1398
۱۳سنجش اعتبار سند اجرایی یونسکو در شناسایی میزان در خطر بودن ده گونه زبانی ایرانیالیناز فرمهینی فراهانی- زهرا ابوالحسنی چیمهدو فصلنامه پژوهش های زبان شناسی تطبیقی،1398
۱۴بررسی مقابله ای اصطلاحات حاوی باورها و نشانه های مذهبی در زبان های اسپانیایی و فارسی با رویکرد زبان شناسی انسان شناختیتورج حسامی - آزیتا افراشی - زهرا ابوالحسنی چیمه - بئاتریس رفیعیزبان شناختپاییز و زمستان 1398
۱۵بررسی دیدگاه جنسیت گرایی در فیلم های دو فیلمساز ایرانی تهمینه میلانی و اصغر فرهادی از دیدگاه نشانه شناسی اجتماعیفاطمه جمشیدی - زهرا ابوالحسنی چیمهزبان شناسی اجتماعیزمستان 1399
۱۶واژه بست در زبان های تاتی و تالشی: مطالعه ای رده شناختیایوب اسماعیل نژاد نودهی - بهروز بختیاری - نرجس بانو صبوری - زهرا ابوالحسنی چیمهزبان شناسی گویش های ایرانیپاییز و زمستان 1399
۱۷بررسی کتابهای درسی براساس نظریه هلیدیزهرا ابوالحسنی چیمهسخن سمت1387
۱۸انگاره ایگان در برنامه ریزی درسی و آموزشزهرا ابوالحسنی چیمهسخن سمت1384
۱۹قابلیت فهم واژهزهرا ابوالحسنی چیمهسخن سمت1382
۲۰به سوی انگاره فهم و تولید متن (ترجمه)زهرا ابوالحسنی چیمهسخن سمت1382
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.