مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱Postpositions in Mazandarani: Evidence for Generalizing, Historical Harmony and Natural Serialization PrincipleZahra AbolhasaniLinguistic Journal2017
۲Book review: Persian in useZahra AbolhasaniInternational Journal of Persian Literature2016
۳An Interview with Pro. SharifianZahra AbolhassaniAsian-Pacific Journal of second and Foreign Language Education2016
۴دلالت متن دیداری لوگو از دیدگاه نشانه شناسی بارت - ون لیوون بررسی موردی: خودروهای لوکسافسانه ارجمندیان - زهرا ابوالحسنی چیمهمجله جستارهای زبانیمرداد و شهریور 1399
۵نشانه شناسی نام تجاری کالا و همبستگی آن با ارتباط گیری و اقبال مردم در بازار ایران مطالعه ی موردی: نام تجاری لوکسافسانه ارجمندیان - زهرا ابوالحسنی چیمه - آزیتا افراشیمجله پژوهش اجتماعی1397
۶بررسی رابطه نگرش گویشوران بومی و میزان شدت تهدید زبانی‌شان با استناد به سند اجرایی یونسکوالیناز فرمهینی فراهانی - زهرا ابوالحسنی چیمهعلم زبان1398
۷سنجش اعتبار سند اجرایی یونسکو در شناسایی میزان در خطر بودن ده گونه زبانی ایرانیالیناز فرمهینی فراهانی- زهرا ابوالحسنی چیمهدو فصلنامه پژوهش های زبان شناسی تطبیقی،1398
۸واژه بست در زبان های تاتی و تالشی: مطالعه ای رده شناختیایوب اسماعیل نژاد نودهی - بهروز بختیاری - نرجس بانو صبوری - زهرا ابوالحسنی چیمهزبان شناسی گویش های ایرانیپاییز و زمستان 1399
۹تحلیل استعاری زبانشناختی بر ضرب المثل های حوزه احساسی خشم در زبانهای فارسی و ترکیبهروز ابراهیمی - حیات عامری - زهرا ابوالحسنی چیمهفصلنامه ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین1398
۱۰بررسی مقابله ای اصطلاحات حاوی باورها و نشانه های مذهبی در زبان های اسپانیایی و فارسی با رویکرد زبان شناسی انسان شناختیتورج حسامی - آزیتا افراشی - زهرا ابوالحسنی چیمه - بئاتریس رفیعیزبان شناختپاییز و زمستان 1398
۱۱بررسی مقابله ای اصطلاحات حاوی اشیاء زبان های اسپانیایی و فارسی با رویکرد زبان شناسی انسان شناختیتورج حسامی - آزیتا افراشی- زهرا ابوالحسنی چیمه - بئاتریس رفیعیجستارهای زبانیخرداد و تیر 1400
۱۲بررسی مقابله ای طرحواره های تصوری در اشعار حافظ و سهرابحیات عامری - سید محمدمهدی سرکشیک زاده مقدس - زهرا ابوالحسنی چیمهجستارهای زبانی1398
۱۳مفهوم سازی های فرهنگی «خشم» در گویش بختیاری منطقه زز و ماهرو بر مبنای زبان شناسی فرهنگیخادمی، ابوالحسنی و بختیاریمجله ادبیات و زبانهای محلی ایران زمیندی 1400
۱۴بررسی تطبیقی فرایندهای واژه سازی در دو دهه 1340 و 1370ش در ژانر سیاسی مطبوعاتزهرا ابوالحسنی -آتنا پوشنهفصلنامه زبان پژوهی1390
۱۵اثربخشی فعالیتهای راهبردی بر مهارت محاورهای، مطالعه موردی: فارسی آموزان خارج از ایرانزهرا ابوالحسنی چیمهفصلنامه هنر زبان1396
۱۶به سوی انگاره فهم و تولید متن (ترجمه)زهرا ابوالحسنی چیمهسخن سمت1382
۱۷ارتباط پنهان: بررسی انتقادی گفتمان نامهای تجاری در تبلیغاتزهرا ابوالحسنی چیمهنامة فرهنگستان1392
۱۸. انواع نمود واژگانی در افعال دانشگاه تهرانزهرا ابوالحسنی چیمهمجله ادب فارسی1390
۱۹بررسی کتابهای درسی براساس نظریه هلیدیزهرا ابوالحسنی چیمهسخن سمت1387
۲۰تعامل تلفظ و نگارش ارتباط بین مشکلات تلفظی و خطاهای نگارشی فارسی آموزان غیر فارسی زبانزهرا ابوالحسنی چیمهجستارهای زبانی1393
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.