مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱. انواع نمود واژگانی در افعال دانشگاه تهرانزهرا ابوالحسنی چیمهمجله ادب فارسی1390
۲An Interview with Pro. SharifianZahra AbolhassaniAsian-Pacific Journal of second and Foreign Language Education2016
۳Book review: Persian in useZahra AbolhasaniInternational Journal of Persian Literature2016
۴Postpositions in Mazandarani: Evidence for Generalizing, Historical Harmony and Natural Serialization PrincipleZahra AbolhasaniLinguistic Journal2017
۵اثربخشی فعالیتهای راهبردی بر مهارت محاورهای، مطالعه موردی: فارسی آموزان خارج از ایرانزهرا ابوالحسنی چیمهفصلنامه هنر زبان1396
۶ارتباط پنهان: بررسی انتقادی گفتمان نامهای تجاری در تبلیغاتزهرا ابوالحسنی چیمهنامة فرهنگستان1392
۷ارزیابی بازنمود فرهنگ در کتاب آموزش زبان فارسی: پیشنهاد انگاره چندصداییزهرا ابوالحسنی چیمه -نوشیمجله علمی پژوهشی نویسه پارسی1395
۸انگاره ایگان در برنامه ریزی درسی و آموزشزهرا ابوالحسنی چیمهسخن سمت1384
۹بازنمایی نقش های جنسیتی در کتاب های تاریخ دانشگاهی ایران دوره میانه بر مبنای رویکرد و تحلیل گفتمان وندایکمریم طاهرزاده - زهرا ابوالحسنی چیمه - زهیر صیامیان گرجینقد و نظریه ادبیبهار و تابستان 1400
۱۰‌بازیابی راهبردهای ایدئولوژیک در گفتمان کتابهای دانشگاهی، مطالعۀ موردی کتاب‌های تاریخ‌ ایران میانهمریم طاهرزاده - زهرا ابوالحسنی چیمه - زهیر صیامیان گرجیپژوهش و نگارش کتب دانشگاهی1398
۱۱بررسی ادب و بی ادبی کلامی در گفتگوها و گزارشهای ورزشی تلویزیونزهرا ابوالحسنی چیمه همراه با سوقانیعلمی و پژوهشی ادب کلامی و اجتماع،1396
۱۲بررسی تطبیقی فرایندهای واژه سازی در دو دهه 1340 و 1370ش در ژانر سیاسی مطبوعاتزهرا ابوالحسنی -آتنا پوشنهفصلنامه زبان پژوهی1390
۱۳بررسیِ تطبیقیِ مضامینِ فرهنگی در کتاب‌های آموزشِ زبانِ فارسیعلی دانشور کیان- مریم حسینی لرگانی-زهرا ابوالحسنی چیمهمجله زبان فارسی و گویشهای ایرانی1398
۱۴بررسی دیدگاه جنسیت گرایی در فیلم های دو فیلمساز ایرانی تهمینه میلانی و اصغر فرهادی از دیدگاه نشانه شناسی اجتماعیفاطمه جمشیدی - زهرا ابوالحسنی چیمهزبان شناسی اجتماعیزمستان 1399
۱۵بررسی رابطه نگرش گویشوران بومی و میزان شدت تهدید زبانی‌شان با استناد به سند اجرایی یونسکوالیناز فرمهینی فراهانی - زهرا ابوالحسنی چیمهعلم زبان1398
۱۶بررسی سیر تحول فرایند نوستالژی در روایتهای کتاب بخوانیم مقطع ابتدایی ایران (مطالعه موردی روایتهای کتاب درسی کلاس چهارم و پنجم) رویکرد نشانه معناشناسی گفتمانی - فرهنگیکریمی، یوران و ابوالحسنیمجله علمی پژوهشی روایت شناسی27 شهریور 1400
۱۷بررسی کتابهای درسی براساس نظریه هلیدیزهرا ابوالحسنی چیمهسخن سمت1387
۱۸بررسی مقابله ای اصطلاحات حاوی اشیاء زبان های اسپانیایی و فارسی با رویکرد زبان شناسی انسان شناختیتورج حسامی - آزیتا افراشی- زهرا ابوالحسنی چیمه - بئاتریس رفیعیجستارهای زبانیخرداد و تیر 1400
۱۹بررسی مقابله ای اصطلاحات حاوی باورها و نشانه های مذهبی در زبان های اسپانیایی و فارسی با رویکرد زبان شناسی انسان شناختیتورج حسامی - آزیتا افراشی - زهرا ابوالحسنی چیمه - بئاتریس رفیعیزبان شناختپاییز و زمستان 1398
۲۰بررسی مقابله ای طرحواره های تصوری در اشعار حافظ و سهرابحیات عامری - سید محمدمهدی سرکشیک زاده مقدس - زهرا ابوالحسنی چیمهجستارهای زبانی1398
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.