مفهوم سازی های فرهنگی «خشم» در گویش بختیاری منطقه زز و ماهرو بر مبنای زبان شناسی فرهنگی

نویسندگانخادمی، ابوالحسنی و بختیاری
نشریهمجله ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین
شماره مجلد۴
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشاردی ۱۴۰۰
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله