بررسی دیدگاه جنسیت گرایی در فیلم های دو فیلمساز ایرانی تهمینه میلانی و اصغر فرهادی از دیدگاه نشانه شناسی اجتماعی

نویسندگانفاطمه جمشیدی - زهرا ابوالحسنی چیمه
نشریهزبان شناسی اجتماعی
شماره مجلد۱۳
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارزمستان ۱۳۹۹
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله