ویژگی‌های درون‌مقوله‌ای ۵۰ عبارت اصطلاحی زبان فارسی

نویسندگانزهرا ابوالحسنی چیمه به همراه کریمی دوستان، روشن و نیاورانی
نشریهجستارهای زبانی
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارفروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله