مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱An account of Compound Prepositions in FarsiZahra Abolhasaniزبان‌شناسی رایانه‌ای استرالیا در بیستمین کنفرانس دوسالانه2006
۲A Sociolinguistic account of Brand namesZahra AbolhasaniThe Annual conference on literature, philology and linguistics2010
۳close or open set? An account of morphosyntax of compound prepositions in FarsiZahra Abolhasaniهمایش ICIL71396
۴عناصر مکان نمازهرا ابوالحسنی چیمههمایش زبان و زبان شناسی۱۳۸۲
۵راهبردهای آموزش مکالمه زبان فارسی به غیرفارسی زبانان با نگاهی بر تجربه های فارسی آموزی به دانشجویان چکیزهرا ابوالحسنی چیمهسمینار یادگیری و آموزش زبان فارسی به اسپانیولی زبانان1391
۶ارزیابی بازنمود فرهنگ در کتاب آموزش زبان فارسی: پیشنهاد انگاره چندصداییزهرا ابوالحسنی چیمهواکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان1395
۷راهبردهای تدریس فرهنگ در کلاسهای زبان فارسی به غیرفارسی زبانانزهرا ابوالحسنی چیمههمایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی1396
۸رفتار فرهنگی در کتابهای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، جلد اول «تجارب حرفه‌ای نقد»زهرا ابوالحسنی چیمههمایش واکاوی و نقد متون1396
۹راهبردهای تدریس فرهنگ در کلاس زبان فارسی، مطالعه موردی دانشگاه چارلززهرا ابوالحسنی چیمههمایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی1396
۱۰آموزش کدام فرهنگزهرا ابوالحسنی چیمه - حسینیهمایش واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان1395
۱۱بررسی ادب و بی ادبی کلامی در گفتگوها و گزارشهای ورزشی تلویزیونزهرا ابوالحسنی چیمه - سوقانیهمایش ادب کلامی و اجتماع1396
۱۲بازنمایی معنایی حروف اضافه زبان فارسی با استفاده از نمودارهای مفهومیزهرا ابوالحسنی چیمه- قیومی- منصوریهمایش انجمن زبان‌شناسی ایران1384
۱۳برخورد زبانی، تلقی فرهنگیزهرا ابوالحسنی چیمه- کشوریهمایش برخورد زبانی1395
۱۴سکوت: ابزاری کلامی جنسیتی در تحمیل خشونتزهرا ابوالحسنی چیمه- مریم کشوریهمایش خشونت کلامی1395
۱۵انضمام: فرایند واژه‌سازی حرف اضافه و پیامدهای کاربردی آن در زبان‌شناسی رایانه‌ایزهرا ابوالحسنی چیمه-مسعود قیومیکارگاه پژوهشی زبان فارسی و رایانه1385
۱۶افعال نمودیزهراابوالحسنی چیمهکنفرانس زبان شناسی1383
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.