مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱A Sociolinguistic account of Brand namesZahra AbolhasaniThe Annual conference on literature, philology and linguistics2010
۲An account of Compound Prepositions in FarsiZahra Abolhasaniزبان‌شناسی رایانه‌ای استرالیا در بیستمین کنفرانس دوسالانه2006
۳بررسی ادب و بی ادبی کلامی در گفتگوها و گزارشهای ورزشی تلویزیونزهرا ابوالحسنی چیمه - سوقانیهمایش ادب کلامی و اجتماع1396
۴راهبردهای تدریس فرهنگ در کلاسهای زبان فارسی به غیرفارسی زبانانزهرا ابوالحسنی چیمههمایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی1396
۵close or open set? An account of morphosyntax of compound prepositions in FarsiZahra Abolhasaniهمایش ICIL71396
۶رفتار فرهنگی در کتابهای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، جلد اول «تجارب حرفه‌ای نقد»زهرا ابوالحسنی چیمههمایش واکاوی و نقد متون1396
۷راهبردهای تدریس فرهنگ در کلاس زبان فارسی، مطالعه موردی دانشگاه چارلززهرا ابوالحسنی چیمههمایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی1396
۸ارزیابی بازنمود فرهنگ در کتاب آموزش زبان فارسی: پیشنهاد انگاره چندصداییزهرا ابوالحسنی چیمهواکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان1395
۹سکوت: ابزاری کلامی جنسیتی در تحمیل خشونتزهرا ابوالحسنی چیمه- مریم کشوریهمایش خشونت کلامی1395
۱۰آموزش کدام فرهنگزهرا ابوالحسنی چیمه - حسینیهمایش واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان1395
۱۱برخورد زبانی، تلقی فرهنگیزهرا ابوالحسنی چیمه- کشوریهمایش برخورد زبانی1395
۱۲راهبردهای آموزش مکالمه زبان فارسی به غیرفارسی زبانان با نگاهی بر تجربه های فارسی آموزی به دانشجویان چکیزهرا ابوالحسنی چیمهسمینار یادگیری و آموزش زبان فارسی به اسپانیولی زبانان1391
۱۳انضمام: فرایند واژه‌سازی حرف اضافه و پیامدهای کاربردی آن در زبان‌شناسی رایانه‌ایزهرا ابوالحسنی چیمه-مسعود قیومیکارگاه پژوهشی زبان فارسی و رایانه1385
۱۴بازنمایی معنایی حروف اضافه زبان فارسی با استفاده از نمودارهای مفهومیزهرا ابوالحسنی چیمه- قیومی- منصوریهمایش انجمن زبان‌شناسی ایران1384
۱۵افعال نمودیزهراابوالحسنی چیمهکنفرانس زبان شناسی1383
۱۶عناصر مکان نمازهرا ابوالحسنی چیمههمایش زبان و زبان شناسی۱۳۸۲
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.