رفتار فرهنگی در کتابهای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، جلد اول «تجارب حرفه‌ای نقد»

نویسندگانزهرا ابوالحسنی چیمه
همایشهمایش واکاوی و نقد متون
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله