عبدالرسول شاکری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیزبان و ادبیات فارسیدانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشدزبان و ادبیات فارسیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکترای تخصصی۱۳۹۳زبان و ادبیات فارسیشهید بهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پژوهشکده توسعه و تحقیق علوم انسانی، سمتعضو هیئت علمیپیمانیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

  1. از فروردین  ۱۳۹۵ تاکنون عضو هیئت علمی مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان «سمت».
  2. همکاری با قطب علمی تاریخ ادبیات فارسی (دارای مجوز از وزارت علوم)، دانشگاه شهید بهشتی، به عنوان همکار پژوهشی از سال۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴
  3. همکاری با معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸
  4. کار در پژوهشنامۀ ادبیات، دانشگاه شهید بهشتی از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱
  5.  همکاری با مجلۀ علمی پژوهشی تاریخ ادبیات، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، شمارۀ نخست
  6. کار در شرکت اول سازان مبین راحیل برای تولید محتوا و همچنین ویرایش متون

سوابق پژوهشی

برگزیده کشوری در سیزدهمین جشنواره ملی نقد کتاب در سال 1395 برای مقاله شعر نو در ترازو (مروری بر کتاب شعر نو در ترازوی تأویل)، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، شماره4-3(پاییز و زمستان94)

 

  • کارگاه های درست نویسی، نامه‌­های اداری، و گزارش نویسی بر بستر گوشی همراه هوشمند، سال 94
  • کارگاه آیین نگارش و نامه‌نگاری، اتاق اصناف ایران، تابستان1394

عضویت در انجمن بین‌المللی ایران‌شناسی از 2014 تا کنون