ملیحه صابری نجف آبادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریفلسفه و کلام اسلامی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
کارشناسی ارشدفلسفه و کلام اسلامیدانشگاه تهران
کارشناسیفلسفه و حکمتدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۹

سوابق اجرایی

از ۱۳۷۰تا ۱۳۷۶، دبیر گروه الهیات «سمت».

از ۱۳۸۱تا ۱۳۸۷، مدیر گروه ادیان و عرفان اسلامی «سمت».

از۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ مدیر گروه فلسفه اسلامی «سمت».

از  ۱۳۸۴ تا۱۳۸۲ رئیس مرکز تحقیق و توسعه «سمت».

از ۱۳۹۰تا ۱۳۹۲ سردبیر مجله سخن سمت.

دبیر تحریریه مجله عیار «سمت».سال ۱۳۹۱

 دبیر تحریریه فصلنامه علمی-پژوهشی «پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی سال  ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۳

. عضو تحریریه فصلنامه پژوهش و نگارش

عضو گروه فلسفه و کلام  سازمان سمت

عضو شورای تحول علوم انسانی در حوزه فلسفه دین

جایزه، تقدیرنامه و احراز مقام دوم ترجمه در جشنواره کتاب سال دانشجویی برای ترجمه کتاب درآمدی بر فلسفه دین، ۱۳۸۰.

تقدیرنامه از جشنواره کتاب سال دانشجویی برای تألیف کتابشناسی فلسفه و کلام اسلامی، ۱۳۸۱.

تقدیرنامه از سازمان سمت به مناسبت چاپ هزار و پانصدمین کتاب (سمت).

دارنده گواهینامه دوره آموزش تخصصی مدیریت توسعه صادرات برگزار شده توسط تجارت ایران، وزارت بازرگانی، دانشگاه صنعتی شریف، شامل یازده کارگاه تخصصی، سال ۱۳۸۳.

 

 فلسفه اسلامی ۳و۴،

تاریخ فلسفه اسلامی ۱و۲،

متون تخصصی دینی به زبان انگلیسی،

 تاریخ فرق اسلامی۱و۲

منطق۱و۲

 تاریخ فلسفه غرب ۱و۲ و۳

کلام۱و۳

کلام تطبیقی کارشناسی ارشد،

علم النفس

متون تخصصی فلسفی  ۱و۲و۳

معرفت شناسی اسلامی

 دانشگاه الزهرا، از ۱۳۷۰ تاکنون