ابراهیم رضائی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰علوم اقتصادی- بازرگانیدانشگاه شهید باهنر
کارشناسی ارشد۱۳۸۳علوم اقتصادیدانشگاه علامه طباطبایی
دکترای تخصصی۱۳۸۷اقتصاد بین المللدانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)عضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۷

سوابق اجرایی

۱- معاون اجرائی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی-سمت ، ۲/۲/۱۳۹۶-۵/۹/۱۳۹۸

۲- معاون پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی-سمت، ۱/۲/۱۳۹۵-۲/۲/۱۳۹۶.

۳- مشاور پژوهشکده امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۳۸۳-۱۳۸۹.

 ۴- مشاور دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی،  سازمان امور مالیاتی کشور (۱۳۸۴-۱۳۸۸)

۵- عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه(۱۳۸۷- ۱۳۹۲ )

۶- عضو هیات علمی و دبیرگروه پژوهشی اقتصاد، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان سمت.(۱۳۹۲-ادامه دارد.)

۷- عضو هسته پژوهشی استان آذربایجانغربی(سازمان امور اقتصادی و دارایی و اداره کل مالیاتی استان) ازخرداد سال ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۲.

فارغ التحصیل با رتبه دوم دوره دکتری.

-  برگزیده اولین جشنواره پژوهش های برتر مالیاتی و مالیه عمومی در بخش مقالات علمی ، سازمان امور مالیاتی کشور ۲۶ دیماه ۱۳۸۵

-        جایزه مقالات برتر سازمان امور مالیاتی آذرماه ۱۳۸۸

- جایزه پایان نامه برتر جشنواره چهارم مالیات و مالیه عمومی دانشگاه شیراز ۱۳۸۹

- جایزه پایان نامه برتر مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ۱۳۹۱.

 

اقتصاد بین الملل پیشرفته( تجارت و مالیه بین الملل) ۱ و ۲ دوره دکتری؛

اقتصاد کلان دوره کارشناسی ارشد؛

اقتصاد بین ­الملل دوره کارشناسی ارشد؛

اقتصاد مدیریت دوره کارشناسی ارشد(رشته­های غیر اقتصاد)؛

تصمیم گیری در مسائل مالی دوره کارشناسی ارشد(رشته­های غیر اقتصاد)؛

مالیه عمومی، اقتصاد کلان، اقتصاد مدیریت، پول و بانکداری، بانکداری تطبیقی و نظامهای اقتصادی دوره کارشناسی.        

 

سابقه تدریس در دانشگاهها:

 

۱-دانشگاه علامه طباطبایی تهران

۲-دانشگاه الزهرا تهران

۳-دانشگاه ارومیه

۴- واحد علوم و تحقیقات تهران

اقتصاد کلان

اقتصاد بین الملل

روشهای مقداری در اقتصاد( برنامه ریزی ریاضی، برنامه ریزی اقتصادی)

بانکداری بین الملل و تطبیقی

نظامهای اقتصادی

مالیه عمومی