ناصر آقابابائی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶معارف اسلامی و روان‌شناسیموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
کارشناسی ارشد۱۳۸۹روان‌شناسی عمومیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۴روان‌شناسی عمومیدانشگاه علامه طباطبائی

سوابق اجرایی

دبیر گروه روان‌شناسی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» (۱۳۹۶-۱۳۹۸)

سوابق پژوهشی

کارگاه مقاله‌نویسی

دبیر هیأت تحریریه روان‌شناسی فرهنگی

سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره

انجمن علمی روان‌شناسی اسلامی