وحید محمودی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۸ادیان و مذاهبمذاهب اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۹۰ادیان و عرفانتهران
دکترای تخصصی۱۳۹۵تصوف و عرفان اسلامیادیان و مذاهب

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانیمدیر دفتر نشستهای علمیپیمانیتمام وقت۱

سوابق اجرایی

۱. مدیر دفتر نشستهای علمی از ۱۳۹۷ تا کنون

۲. مشاور گروه تخصصی دروس عمومی (سمت) از سال ۱۳۹۷ تا کنون

۳. مدیر دفتر ارتباط با جامعه

 

 

۱. سرپرست اداره همکاریهای علمی ۱۳۹۷.

۲. دبیر گروه تخصصی ادیان و عرفان از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸.

۱. عرفان عملی

۲. تاریخ تصوف

۳. آشنایی با ادیان

۴. عرفان نظری

۵. متون عرفانی به عربی

۱. دبیر اجرایی همایش هفته پژوهش ۱۳۹۷

۲. کارشناس گروه ادیان و عرفان (سمت) از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶.

عرفان اسلامی، ادیان و مذاهب

سوابق پژوهشی

۱. عضو کمیته داوران همایش سبک زندگی قرآنی با تأکید بر مؤلفه های اجتماعی، دانشگاه مازندران، ۱۳۹۸

۲. عضو کمیته داوران سومین همایش علوم انسانی (پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم)، بنیاد پژوهش های قرآنی، ۱۳۹۹

۳. عضو کمیته داوران یازدهمین جشنواره فارابی، ۱۳۹۹

ساعات حضور

تمام وقت